คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ผิดที่ไว้ใจ – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผิดที่ไว้ใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ผิดที่ไว้ใจ – ซิลลี่ ฟูลส์

 
อยากให้ลม
Bm
หายใจ สุด
G
ท้าย ได้หมด
D
ไป ใน
A
ตอนนี้

 
มันเจ็บจนเกิน
Bm
รับไหว หัว
G
ใจ จงหลับ
D
ไหล ไปเสีย
A
ที


 
มันผิดที่
Em
ฉันเอง ที่เฝ้า
G
รัก จน
D
ทำให้เธอนั้นมองข้าม
A
ไป

 
มันผิดที่
Em
ฉันเองที่ง่าย
G
นัก ของ
D
ตายก็มีความหมายแค่
A
นั้น


** 
 
มันผิดที่ฉัน
D
ยอมยกใจให้เ
A
ธอไป มันผิดที่ฉัน
Em
ยอมให้เธอเก็บ
G
ไว้

 
มันผิดที่ฉันม
D
องเห็นเธอด้วย
G
หัวใจ ผิดตรงที่
Em
ไว้ใจ ฉัน
A
มองตัวเธอผิดไป


ดนตรี : / G /


 
อยากให้เสียง
Bm
หัวใจ สุด
G
ท้าย ได้หยุด
D
ไป ใน
A
ตอนนี้

 
ความเจ็บปนความ
Bm
เสียใจ รักเธอ
G
มากไป จงจาก
D
ไปเสีย
A
ที


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / G / Em / D / A /


 
ผิดไ
G
ป    
Em
        
D
     
A
 


ดนตรี : / G / Em / D / A / ( 4 ครั้ง )


 
ผิดไ
G
ป    
Em
        
D
     
A
 


ดนตรี : / G / Em / D / A /

ศิลปิน นักร้อง ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลงออนไลน์ ผิดที่ไว้ใจ