คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บ่หักคา – ดอกอ้อ ทุ่งทอง เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ่หักคา

บ่หักคา – ดอกอ้อ ทุ่งทอง

เว้าเรื่องหมากไม้ มันก็มีหลายชนิด
แต่พวกกินแล้วติด นั้นคือหมากอร่อย
ไผ๋กินเข้าไปแล้วต้องมีครางอ่อยอ่อย
เทิงหมากใหญ่หมากน้อย
เพราะพิษสงมันหลาย

คันมีอำนาจสิจับผูกมัดไว้
ข่อยสิได้ฟ้าวไปละซื้อกุญแจโซโล
สิล็อคมันไว้บ่ให้มันยืนโก่โด่
บ่ให้มันไปโผล่ละเฮือนนั้นเฮือนนี้

แพง พอปานหน่วยตา
บักเวอบักหว่า บ่สู้หมากอันนี้

มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา
แต่ว่ามันหวงว่ะ แต่ว่ามันหวงวือ
อยากแพงไว้กินคนเดียวซื่อซื่อ
อยากเชือดให้เป็ดกะให้มันจำมันจื่อ
พวกซุมแอวขี้ดื้อ ลองหนีบเบิ่งเด้

มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา
แต่ว่ามันหวงว่ะ แต่ว่ามันหวงวือ
อยากแพงไว้กินคนเดียวซื่อซื่อ
อยากเชือดให้เป็ดกะให้มันจำมันจื่อ
พวกซุมแอวขี้ดื้อ ลองสับเบิ่งเด้

แพง พอปานหน่วยตา
บักเวอบักหว่า บ่สู้หมากอันนี้

มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา
แต่ว่ามันหวงว่ะแต่ว่ามันหวงวือ
อยากแพงไว้กินคนเดียวซื่อซื่อ
อยากเชือดให้เป็ดกะให้มันจำมันจื่อ
พวกซุมแอวขี้ดื้อ ลองหนีบเบิ่งเด้

มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา
แต่ว่ามันหวงว่ะแต่ว่ามันหวงวือ
อยากแพงไว้กินคนเดียวซื่อซื่อ
อยากเชือดให้เป็ดกะให้มันจำมันจื่อ
พวกซุมแอวขี้ดื้อ ลองสับเบิ่งเด้

มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา
แต่ว่ามันหวงว่ะแต่ว่ามันหวงวือ
อยากแพงไว้กินคนเดียวซื่อซื่อ
อยากเชือดให้เป็ดกะให้มันจำมันจื่อ
พวกซุมแอวขี้ดื้อ ลองหนีบเบิ่งเด้

มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา มันบ่หักคา
แต่ว่ามันหวงว่ะแต่ว่ามันหวงวือ
อยากแพงไว้กิ นคนเดียวซื่อซื่อ
อยากเชือดให้เป็ดกะให้มันจำมันจื่อ
พวกซุมแอวขี้ดื้อ ลองสับเบิ่งเด้

เจ้าของผลงานเพลง ของ ดอกอ้อ ทุ่งทอง

ฟังเพลงออนไลน์ บ่หักคา