คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้ำตานวล – ดาวใจ ไพจิตร เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำตานวล

น้ำตานวล – ดาวใจ ไพจิตร

นวลเจ้าต้องตรม
เอารักข่มไว้ในทรวง
โอ้ใจไฉนยังห่วง
น้ำตาร่วง รินด้วยอาลัย
น้ำตา อาบร่าง
เป็นลางหรือไฉน
เพียงคิดจิตหลอนไป
ช้ำหมองไหม้ ในอุรา
นวล แสนรัก
สมัครมั่น อันล้ำค่า
คอยพี่หวน คืนกลับมา
ถึงคราวันสิ้นลม
น้ำตา แสงใต้
ดื่มใจ พี่ร้าว ระบม
ไม่อยากพรากขวัญภิรมย์
แล้วใยข่ม ใจไปจากนวล

(…ดนตรี…)
นวล แสนรัก
สมัครมั่น อันล้ำค่า
คอยพี่หวน คืนกลับมา
ถึงคราวันสิ้นลม
น้ำตา แสงใต้
ดื่มใจ พี่ร้าว ระบม
ไม่อยากพรากขวัญภิรมย์
แล้วใยข่ม ใจไปจากนวล
นวลเศร้าวิญญาณ์
น้ำตานองหน้านวล

เจ้าของผลงานเพลง ของ ดาวใจ ไพจิตร

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ น้ำตานวล