เนื้อร้อง คอร์ดเพลง บุษบาเสี่ยงเทียน – ดาวใจ ไพจิตร รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บุษบาเสี่ยงเทียน

บุษบาเสี่ยงเทียน – ดาวใจ ไพจิตร

..เทียนจุดเวียนพระพุท-ธา
ตัว ข้า บุษบาขออธิษฐาน
…เทียนที่เวียนนมัสการ
บันดาลให้ หทัยสมปรารถนา
ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า
ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู
ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่
ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน
…อ้า องค์พระพุท-ธา
ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน
…ข้าสวดมนต์ขอพระพร
วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี
รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ ตั้งใจ
ดนตรี 17 Bars..15…16…
17.อ้า องค์พระพุทธา
ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน
ข้าสวดมนต์ ขอพระพร
วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี
รัก อย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ..

เจ้าของผลงานเพลง ของ ดาวใจ ไพจิตร

Related Posts

ฟังเพลง online บุษบาเสี่ยงเทียน