คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ประมาณนั้นหละ – ดาว มยุรี เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ประมาณนั้นหละ

ประมาณนั้นหละ – ดาว มยุรี

INTRO…………
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูไกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
….
.สมาร์ทมาร์ทคลึ้มเหนือใคร
กล้ามใหญ่สมชายฉกรรณ์
เห็นหน้าสบตาทุกวัน
เป็นเนื้อคู่กัน แหงเลย
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
….
.จมูกโด่งคิ้วโก่งตาคม
รสนิยม เป็นยอด
เจ้าระเบียบเรียบร้อยตลอด
แถมใจสปอร์ต ยอดไปเลย
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
….
.ลูกใครหลานใครนะเนี้ย
มงเมีย ละมีหรือยัง
ถ้าคิด มีฝามีฝั่ง
คนข้างๆ ยังไง ใช่เลย
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
SOLO…………
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
….

.ลูกใครหลานใครนะเนี้ย
มงเมีย ละมีหรือยัง
ถ้าคิด มีฝามีฝั่ง
คนข้างๆ ยังไง ใช่เลย
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
.ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ประมาณ ประมาณนั้นหละ
ดูใกลๆ ไม่ต้องกะ
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย
ประมาณนั้นหละชะเองเองเอย

ผลงานเพลง นักร้อง ดาว มยุรี

ฟังเพลง ออนไลน์ ประมาณนั้นหละ