คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ป้อฮ้างเมียเผลอ – ตู่ ดารณี เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ป้อฮ้างเมียเผลอ

ป้อฮ้างเมียเผลอ – ตู่ ดารณี

ป้อฮ้างเอย ป้อฮ้างเมียเผลอ
อย่าได้เจอ เลยนะปี้เหย….
จุ๊เฮาว่าเป๋นป่อฮ่าง
เมียร้างเลย
ว่าละเมียเก่าหลายปี๋
แล้วปี่เหย
น้องบ่ฮู้ก็เลย
หลงหลำกำหวาน
สุดท้ายรำคาญ
คนหลอกลวง
เมียเปิ้นมาทวง
บอกฮื้อบิ๊กบ้าน….
ละเมียละลูกกำพร้า
ยังหน้าบาน
จุ๊เมียว่าออกบ้านแล้ว
ไปยะก๋าน
หมดแล้วความสงสาร
อย่าได๋เจอะกัน
แหมซ้ำไป
ดนตรี…..
ตอนแรกบ่ฮู้
อ้ายนั่งอู้เสียงจ๋าง
แป๋งน้ำต๋าย้อยกาง
ว่าเมียหนี ละอั้น
ดนตรี..
นึกตำหนิในใจ๋
แม่ยิงคนนั้น
ใจ๋ดำเสี้ยงฮั้น
หนีละสามี
ดนตรี…
มาฮู้ตอนต้าย
ว่าฮ้ายยิ่งกว่าผี
แต่งมาอู้ดี
แต้เมียมีอยู่บ้าน
บ่หน้าสงสาร
แสนรำคาญป้อฮ้าง
ดนตรี…
หลาบแล้วนาง
ป้อฮ้างเมียเผลอ
ถ้าไผ๋เจอ
ไปฟั่งสงสาร….
อู้จ๋าเหมือนดั่งผีสอน
แต่ใจ๋มาร
ไปมาจวนแอ๋วห้างร้าน
ภัตตาคาร
หูฉลามถ้วยเป๋นพัน
ซื้อหื้อน้องกิน
จนอิ่มท้อง
แต่งมาถามเอาทอง
จะคล้องคอใส่
ดนตรี…
ลูกเมียตี่บ้านอ้ายเลาะ
กิ๋นจะใด
อ้ายมาทำเป๋นป้อฮ้าง
ตี่มือไว
จังป่อจายหลายใจ๋
เชื่อบ่ใดเลยสักราย
ดนตรี….อุ๊ตซาวด์…
ตอนแรกบ่ฮู้
อ้ายนั่งอู้เสียงจ๋าง
แป๋งน้ำต๋าย้อยกาง
ว่าเมียหนี ละอั้น
ดนตรี..
นึกตำหนิในใจ๋
แม่ยิงคนนั้น
ใจ๋ดำเสี้ยงฮั้น
หนีละสามี
ดนตรี…
มาฮู้ตอนต้าย
ว่าฮ้ายยิ่งกว่าผี
แต่งมาอู้ดี
แต้เมียมีอยู่บ้าน
บ่หน้าสงสาร
แสนรำคาญป้อฮ้าง
ดนตรี…
หลาบแล้วนาง
ป้อฮ้างเมียเผลอ
ถ้าไผ๋เจอ
ไปฟั่งสงสาร
อู้จ๋าเหมือนดั่งผีสอน….
แต่ใจ๋มาร
ไปมาจวนแอ๋วห้างร้าน
ภัตตาคาร
หูฉลามถ้วยเป๋นพัน
ซื้อหื้อน้องกิน
จนอิ่มท้อง
แต่งมาถามเอาทอง
จะคล้องคอใส่
ดนตรี…
ลูกเมียตี้บ้านอ้ายเลาะ
กิ๋นจะใด
อ้ายมาทำเป๋นป้อฮ้าง
ตี้มือไว
จังป้อจายหลายใจ๋
เชื่อบ่ใดเลยสักราย.

ศิลปิน โดย ตู่ ดารณี

ฟังเพลง online ป้อฮ้างเมียเผลอ