คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ธารสวาท – ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ธารสวาท

ธารสวาท – ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล

โอ้กระแสธารเจ้าเอย
หลั่งเลยไหลมาจากดอย
ผ่านเลยพ้นไม่หยุดคอย
ฉุดใจพลอยให้โศกศัลย์
ดุจคนรักมาพรากไกล
พรากใจรักไปจากฉัน
ถ่านความรักจึงดับพลัน
ปล่อยให้ฉันซมเศร้าใจ
โอ้ธารรักธารสวาทที่ฝัน
ฝากใจฉันไปกับธารหลั่งไหล
โปรดนำรักไปมอบเธอเอาไว้
อย่าร้าวใจราน
โอ้กระแสธารร่มเย็น
โปรดแลเห็นตวามต้องการ
มอบความรักอันชื่นบาน
สู่สวรรค์อันรื่นรมย์ ดนตรี……
โอ้ธารรักธารสวาทที่ฝัน
ฝากใจฉันไปกับธารหลั่งไหล
โปรดนำรักไปมอบเธอเอาไว้
อย่าร้าวใจราน
โอ้กระแสธารร่มเย็น
โปรดแลเห็นความต้องการ
มอบความรักอันชื่นบาน
สู่สวรรค์อันรื่นรมย์
สู่สวรรค์อันรื่นรมย์
สู่สวรรค์อันรื่นรมย์
สู่สวรรค์อันรื่นรมย์
สู่สวรรค์อันรื่นรมย์

รวมผลงานเพลง นักร้อง ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล

ฟังเพลง ออนไลน์ ธารสวาท