เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทารุณ – นูโว เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทารุณ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทารุณ – นูโว

ดนตรี : / A / A / B / B /

ดนตรี : / C#m / A / C#m / A / C#m / A / B /


C#m
เจอจังจังที่กลางใจฉัน เมื่อ
A
เห็นเธอพาเขามา

 
มา
C#m
ทำคลอเคลียร์แล้วเดินมาหา มา
A
พูดมาจาย่ำเหยียบ
B
กัน

C#m
มองเธอทำฉันทนไม่ไหว ก็
A
เสียใจมาทุกวัน ก็
C#m
ยังมาทำอะไรอย่างนั้น มัน
A
พูดอะไรไม่ออก
B
เลย


F#m
คนมัน
B
ช้ำจวนต
E
ายอยู่แ
A
ล้ว  
F#m
ยังมา  
B
ซ้ำ ทำไ
E

F#m
ยังไม่ส
B
าใจเธ
E
อใช่ไ
A
หม  
F#m
เลยต้องย้
B
อนกลับ
A
มาทำลายให้เสีย
Ab
คน


ดนตรี : / C#m / A / C#m / A /


C#m
เธอจงใจมาทำให้เห็น และ
A
เน้นความจริงให้ดู ก็
C#m
เธอทำคนไม่มีทางสู้ ไม่เหลืออะ
A
ไรสักอย่าง
B
เลย


( ซ้ำ * )


E
เจ็บอย่าง
F#
เดิม 
E
ก็   
F#
พอ  
Ab
แล้ว
E
     
F#
     
E
     
F#
 


** 
C#m
ปางตาย
A
ป็นอยู่
B
แล้วก็แทบ
C#m
ปางตาย ไม่เ
A
คยจะ
B
รู้ว่าเ
C#m
ธออันตราย

 
จะ
A
ทำอย่าง
B
งี้ต่อกันไ
C#m
ปทำไม ก็
A
ทำอย่าง
B
เหมือนจะใ
Ab
ห้ตาย
B
 

C#m
ทารุณ ที่
A
ทำอย่าง
B
นั้นมัน 
C#m
ทารุณ มัน
A
ทำให้ฉั
B
นไม่เหลือ
C#m
ความเป็นคน

 
ที่
A
ทำอย่าง
B
นั้นนะมันเกิน
C#m
จะทน ก็
A
ทำอย่างเห
B
มือนจะให้
Ab
ตาย 
B
เจ็บอย่างเดิมก็พอแล้ว


ดนตรี : / C#m / A / C#m / A / C#m / A / B /

ดนตรี : / C#m / A B / ( 8 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** )

ศิลปิน โดย นูโว

ฟังเพลงฟรี ทารุณ