เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำได้หรือเปล่า – นูโว เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำได้หรือเปล่า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทำได้หรือเปล่า – นูโว

ดนตรี : / A E / F#m E / D Bm / E D E / A /


F#m
เธอกลับมาวันนี้ ไม่
Bm
เป็นเหมือนเธอคนก่อน 
E
มาอ้อนวอน จะย้อนคืนมาเหมือน
A
เก่า 
C#sus4
           
C#
 


 
บอก
Bm
เราให้ลืมเมื่อ
E
วาน ที่เป็น
A
รอยแ
E
ผลเป็นใ
F#m
นใจเรา
E
     
Ebdim
ที่ปวดร้าว 
D
ฝังอยู่เป็นรอย
E
ลึก มานาน


F#m
มองหน้าเธอเอาไว้ แ
Bm
ละทำหัวใจให้แกร่ง 
E
จงแสดงให้เหมือนว่าใจไม่
A
สั่น  
C#sus4
           
C#
 


 
บอกเ
Bm
ธอว่าเราไม่ลื
E
ม สิ่งที่
A
เธอได้
E
เคยทำร้
F#m
ายกัน  
E
     
Ebdim
แม้ใจนั้น มัน
D
คิดจะยอมเธอเห
E
มือนเคยมา


** 
A
อย่าให้
E
ใจแพ้ภัย
F#m
ตัวเอง อย่าไปตามใ
E
จหัวใจเรา
D
เอง 
Bm
เป็นอย่างที่ผ่านม
E
า ( เ
D
จ็บ ม
E
าพอไหม )

A
บอกเธอ
E
ไปว่าใจยั
F#m
งเจ็บ และไม่มีใ
E
จเหลือพอให้
D
ใคร 
Bm
แล้วก็หันจากไ
E
ป แ
D
ค่นี้ทำไ
E
ด้หรือเปล่า


ดนตรี : / A E / F#m E / D Bm / E D E /

ดนตรี : / F#m / Bm / E / A C# / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


A
อย่าให้
E
ใจแพ้ภัย
F#m
ตัวเอง อย่าไปตามใ
E
จหัวใจเรา
D
เอง 
Bm
เป็นอย่างที่ผ่านม
E
า ( เ
D
จ็บม
E
าพอไหม )

A
บอกเธอ
E
ไปว่าใจยั
F#m
งเจ็บ และไม่มีใ
E
จเหลือพอให้
D
ใคร 
Bm
แล้วก็หันจากไ
E
ป ( เ
D
จ็บม
E
าพอแล้ว )


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A E / F#m E / D Bm / E D E / A /

ศิลปิน นักร้อง นูโว

ฟังเพลง mp3 ทำได้หรือเปล่า