คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง บุญคุณปูดำ – นูโว เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บุญคุณปูดำ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บุญคุณปูดำ – นูโว

ดนตรี : / D G / C G / ( 4 ครั้ง )


D
แต่ก่อน
G
กาล
C
ครั้ง นั้น
G
ยังมี
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
 
D
ดูดูไ
G
ปมัน
C
ทำท่าทา
G
งประห
D
ลาด
G
 
C
 
G
 

D
ตาโปน
G
มีแปด
C
ขา หน้
G
าตาส
D
บายใจ
G
 
C
 
G
 
D
เดินเซ
G
มาเซไ
C
ปไม่ตร
G
งตลอ
D
ด  
G
 
C
 
G
 


Em
ตัวมันดำดำ มีก้าม
F#m
โตยกโชว์หน้าดู
G
ตัวมันมีรู ขุดเอา
A
ไว้เอนกายประจำ


** 
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
ยังไงก็เป็น
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
 
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
ไม่ทำอะไรใ
D
คร 
G
 
C
 
G
 

D
ปูดำ
G
 
C
 
G
ยังไงก็เป็น
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
 
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
ไม่ทำอะไรใ
D
คร 
G
 
C
 
G
 


D
อยู่ต่อ
G
มาวัน
C
นั้นถึง
G
วันของ
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
 
D
มันคง
G
มีเวร
C
กรรมตาม
G
ธรรมช
D
าติ 
G
 
C
 
G
 

D
เกิดคลาดแ
G
คลนอา
C
หารผู้
G
คนไม่
D
มีกิน
G
 
C
 
G
 
D
ปูดำ
G
เดินตาม
C
ดินก็เ
G
ลยเป็นเห
D
ยื่อ 
G
 
C
 
G
 


Em
กลายเป็นปูเค็ม
F#m
เติมท้องเต็มจนจนเรื่อยไป
G
บุญคุณปูดำ จดจำ
A
ไว้ในใจอย่าลืม


( ซ้ำ ** )


D
อยู่ต่อ
G
มาวัน
C
นั้นถึง
G
วันของ
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
 
D
มันคง
G
มีเวร
C
กรรมตาม
G
ธรรมช
D
าติ 
G
 
C
 
G
 


( ซ้ำ * )


*** 
D
ปูดำ
G
 
C
 
G
จะทำให้เป็น
D
ปูดอง
G
 
C
 
G
 
D
ปูดอง
G
 
C
 
G
ก็กลายเป็นปูเ
D
ค็ม 
G
 
C
 
G
 


( ซ้ำ *** , *** )

เจ้าของผลงานเพลง โดย นูโว

ฟังเพลง ออนไลน์ บุญคุณปูดำ