เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ที่ฉันเคยยืน – น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่ฉันเคยยืน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่ฉันเคยยืน – น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์

ดนตรี : / C / Bdim / Am / Fm / ( 2 ครั้ง )


 
มองดู
C
น้ำ ที่ไหล
Bdim
ไป มันไหล
Am
ไป ไม่มีวันย้อน
Fm
คืน

 
จากตรง
C
นี้ ที่ฉัน
Bdim
ยืน มองเห็น
Am
เธอ ไม่มีวันย้อ
Ab
นมา


F
จะบอกกับเธอว่า
Em
เสียใจ ขอแก้
Am
ไขที่ทำ
G
แต่ปัญห
C

F
แต่ว่ามันก็
Em
ช้า รักคง
Dm
ไหลเลยไปไกล ได้แค่
G
ฝัน


** 
 
อยา
Am
กยืน  
G
ตรง
C
นั้น  
Bdim
ที่ฉันเคย
Am
ยืน     
G
ที่มีคนอื่
F
น อยู่เคียงเธอข้าง
Dm
กาย

 
อยากเ
G
ป็นคน
C
นั้น ครึ่
Bdim
งวันก็ดีใ
Am
จ      ไ
G
ด้เอาใจ
D7
ใส่ ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่
G
าน ได้บอกว่า
Fm
ฉันรักเธอ


ดนตรี : / C / Bdim / Am / Fm /


 
จากตรง
C
นี้ ยังพบ
Bdim
เจอ ยังเห็น
Am
เธอ ยังคงได้
Fm
ทักทาย

 
แต่วัน
C
นี้ มันเหมือน
Bdim
ไกล มันแสน
Am
ไกล และมองได้
Ab
แค่ตา


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / Em / Dm / G /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C / Bdim / Am / Fm / C /

ศิลปิน นักร้อง น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์

ฟังเพลง สบายๆ ที่ฉันเคยยืน