คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้ำตาผู้แพ้ – น้ำอ้อย ธรรมลังกา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำตาผู้แพ้

น้ำตาผู้แพ้ – น้ำอ้อย ธรรมลังกา

Intro..เพลง น้ำตาผู้แพ้
..ขอเป๋นผู้แพ้ แล้วเจ้าปี๊จ๋า
เพราะวาสนาของน้อง มีน้อย
มันบ่สมเปิงควร กับอ้ายปี๊น้อย
บุญน้องมีน้อยบ่คู่ควร กับจาย
..เกิดมาหนนี้บุญมีบ่หลาย
มันบ่สมกับจาย ศักดิ์ใหญ่บุญกว้าง
บุญน้องมีแค่ฝันสมกั๋นปี๊น้อย
..เกยกึ๊ดแย่งชิงตั๋วอ้ายจากเขา
มาเหลียวผ่อตั๋วเฮา มันเป๋นไป บ่ได้
บุญน้องบ่ปอ จะดึงปี๊ไว้
ขอเป๋นผู้พ่าย ฮักอ้ายอยู่คนเดียว
..ถึงใจ๋น้องจะหาย อ้ายนั้นเป๋นเหว
ขอฮักอยู่คนเดียว บ่แย่งบ่ยืม
กลั๋วกำเล่ากำลือ ว่าแย่งแฟน เขานา
..ฟ้า ควรคู่ฟ้า ก็สมเปิงกั๋น
ส่วนตั๋วน้องนี้มัน ก๋าดำ ต่ำต้อย
บุญญาบ่ถึง จัตต๋าก็น้อย
ขอห่วงขอสร้อย น้อง บ่สมควร
..ขอเป๋นผู้แพ้ จึงโศรกกำศวร
น้ำต๋าน้องนวล ลงมาอาบแก้ม
วาสนาเฮาแค้น เกิดมา หนนี้
..ถึงวันตี๊อ้าย แต่งงานนั้นหนา
น้องคงนองน้ำต๋า หลั่งน้ำ สังข์ฮื้อ
ปี๊จงสุขสมหวัง อย่าได้ร้างรื้อ
น้ำสังข์รดมือ คือน้ำต๋า แม่ญิง
..น้องขอยอมรับ พ่ายแพ้ จริงๆ
เพราะตั๋วแม่ญิงบุญน้อยบ่กว้าง
ขอฮื้ออ้ายสมหวัง กับกู๊ของ ปี๊นา
..ขอผ่อหน้าปี๊ ตอนส่งตั๋วเข้าหอ
น้ำต๋าไหลคลอ ผ่อเป๋นครั้ง สุดท้าย
อวยพรฮื้อตึงสอง ครองฮักกั๋นไว้
อย่าได้โยกย้าย คือสุขี มั่งมูล
..ขอฮื้อฮักฮื้อแปง อย่าแตกแหงสิ้นสูญ
น้องคนบ่มีบุญ ขออวยพรฮื้ออ้าย
นอกจากปี๊จ๋นต๋าย บ่ฮักไผ๋ แหมแล้ว
..ขอ เป็นผู้แพ้
แม้ดวงแด จะเศร้า เหงาตรม
ปวดร้าวหัวใจขื่นขม
แม้ ตรมระทมสุดฝืน
ให้ เธอทั้งสอง
สม ปองรักกันยั่งยืน
อย่าได้ แปรผันเป็นอื่น
ผู้แพ้กล้ำกลืน ฝืน ใจ ขอ ลา.

ศิลปิน นักร้อง น้ำอ้อย ธรรมลังกา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง น้ำตาผู้แพ้