คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ผัวน้องมีจู๊ – น้ำอ้อย ธรรมลังกา เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผัวน้องมีจู๊

ผัวน้องมีจู๊ – น้ำอ้อย ธรรมลังกา

.
..ผัวน้องมีจู๊..
.
กว่าจะฮู้ก็ขว๋าย
เพราะหลงเจี้อกำจาย
และไว้ใจ๋อ้าย..
คนอื่นเล่าลือ
บ่เจื้อเขาง่ายๆ
ย้อนเจื้อใจ๋ของอ้าย
บ่เจื้อกำเขาลือ
..กึ๊ดว่าเขาหยอกเล่น
จึงบ่เน้นบ่ถือ
แต่เปิ้นเล่าเปิ้นลือ
ฮู้เต๋มก๋างบ้าน
หมู่เปิ้นเล่าโจษจาน
เต๋มก๋างบ้านซ่าวซาว
.
..ผัวน้องมีจู๊..
.
เมื่อเฮาฮู้ก็หน่าย
หมู่ปี้น้องหมู่อา
ว่าเขาออกหัวข้าง
บ่เจื้อกำไผ๋เต๊าเกือบเป๋นบ้า
เมื่อผัวฮักแหกหน้า
นอกใจ๋ตั๋วเฮา
กว่าเฮาจะฮู้
ก๋างหัวจ๋นปอมีเขา
หลงไว้ใจ๋ผัวเฮา
บ่เจื้อกำจาวบ้าน
กว่าจะฮู้จู๊ก็มา
อุ้มเต๋มต๊องโอ้โย้
..ผัวจายตี๊ฮัก
ลักนอกใจ๋เฮา
หันว่าเฮาเฒ่าแอบมีเมียน้อย
ระวังเน่อหัวจะมีฮอย
..ผัวน้องมีจู๊..
.
กว่าจะฮู้ก็เฉา
น้ำต๋าญิงเฮาไหล
มาอาบแก้ม
ตั้งแต่ได้กั๋นมา
บ่เกยด่าเกยแซ่ม
ปล่อยน้ำต๋าอาบแก้ม
ยู้เอาย่าวออกมา
ถูกผัวจุ๊ผัวอำ
ปิดหูบังต๋า
เป๋นเมียตี๊น้อยปัญญา
โง่งมอยู่ได้
มัวหลงไว้อกไว้ใจ๋
ผัวมีจู๊บ่ฮู้
.
…ผัวจายตี๊ฮัก
ลักนอกใจ๋เฮา
หันว่าเฮาเฒ่า
แอบมีเมียน้อย
ระวังเน่อหัวจะมีฮอย
..ผัวน้องมีจู๊..
.
กว่าจะฮู้ก็เฉา
น้ำต๋าญิงเฮาไหล
มาอาบแก้ม
ตั้งแต่ได้กั๋นมา
บ่เกยด่าเกยแซ่ม
น้ำต๋าไหลอาบแก้ม
ยู้เอาย้าวออกมา
ถูกผัวจุ๊ผัวอำ
ปิดหูบังต๋า
เป๋นเมียตี๊น้อยปัญญา
โง่งมอยู่ได้
มัวหลงไว้อกไว้ใจ๋
ผัวมีจู๊บ่ฮู้

รวมผลงานเพลง นักร้อง น้ำอ้อย ธรรมลังกา

ฟังเพลงฟรี ผัวน้องมีจู๊