เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นาฬิกาตาย – บอดี้สแลม รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นาฬิกาตาย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นาฬิกาตาย – บอดี้สแลม

C
ใบไม้มันยัง
Am
ผลัดใบ 
F
เปลี่ยนผันตามฤ
G
ดูกาล 
C
แต่ชีวิตยังไม่เ
Am
ปลี่ยนไป 
F
ยังเหมือนเดิมอย่า
G
งนั้น


 
เข็มของ
F
นาฬิกาไม่เคย
Fm
บอกเวลา นานแค่
Em
ไหน ก็เหมือนเดิมเ
A
สมอ

 
ตั้งแต่เราจ
Dm
ากกัน จนในวั
F
นนี้ ก็มีเพีย
G
งเธอ


** 
 
ยังเก็บ
F
รักนั้น อยู่ใน
Em
หัวใจ เธอจะ
Dm
รู้ไหม ฉัน
G
ยังคงพ
C
ร่ำเพ้อ

 
หลับตา
F
ทุกครั้ง ก็ยัง
Em
เห็นเพียงแ
A
ต่เธอ 
Dm
ฉันยังคิดถึงเธอเ
G
สมอ ไม่เคยจะลบเลือน


ดนตรี : / C / F /


C
อยากรู้เธอเป็น
Am
อย่างไร 
F
จากครั้งที่เราแ
G
ยกทาง 
C
อธิษฐานไปอย่า
Am
งเลื่อนลอย 
F
อยากพบเธออีกครั้ง
G
 


( ซ้ำ * )


 
ยังเก็บ
F
รักนั้น อยู่ใน
Em
หัวใจ เธอจะ
Dm
รู้ไหม ฉัน
G
ยังคงพ
C
ร่ำเพ้อ

 
หลับตา
F
ทุกครั้ง ก็ยัง
Em
เห็นเพียงแ
A
ต่เธอ 
Dm
ฉันยังคิดถึงเธอเ
G
สมอ เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน


ดนตรี : / F / Em / Dm G / C / F / Em A / Dm / G /


( ซ้ำ ** )


 
ยังเก็บ
F
รักนั้น อยู่ใน
Em
หัวใจ ยิ่งอ้าง
Dm
ว้างมากเท่า
G
ไร ยิ่งพ
C
ร่ำเพ้อ

 
หลับตา
F
ทุกครั้ง ก็ยัง
Em
เห็นเพียงแ
A
ต่เธอ 
Dm
ฉันยังคิดถึงเธอเ
G
สมอ แม้นานจนวั
F
นนี้  
Em
        
Dm
 

G
ฉันยังคิดถึง
C
เธอ

ผลงานเพลง โดย บอดี้สแลม

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง นาฬิกาตาย