คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง นี่แหละความรัก – บันทึกแห่งความรัก เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นี่แหละความรัก

นี่แหละความรัก – บันทึกแห่งความรัก

เป็นดังบทเรียน
กับการที่ต้อง มีชีวิตอยู่
เรียนรู้จนสิ้นใจ
เป็นดังหยดน้ำ
ดื่มกินยิ่งเกิดความ กระหาย
และในบางครั้ง เป็นดังไฟ
ส่องให้มองทาง เดินไป
หรือเผา ใจเป็นเถ้าถ่าน
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
มันคือความหวัง ให้สู้ทน
แต่หากกับบางคน
อาจคือความผิดหวัง
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
มันทำชีวิต ให้สว่าง
แต่หากในบางที
ที่อาจกลายเป็นความ มืดมน
.ฉัน ยินดี จะเก็บ
แต่สิ่งที่ร้ายไว้.
.และมอบ ให้เธอ เอาไป
แต่สิ่งที่ดีๆ
….ดนตรี…
เป็นดังเหตุผล
ที่มองไปก็ ดูเหมือนง่าย
แต่ยากจะเข้าใจ
ทำคนหนึ่งคน
ให้ทนในเรื่องราว ทั้งหลาย
จะดีจะร้าย ยอมลำบาก
แลกกับความพึง พอใจ
มีรัก ให้ ใครคนหนึ่ง
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
มันคือความหวัง ให้สู้ทน
แต่หากกับบางคน
อาจคือความผิดหวัง
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
มันทำชีวิต ให้สว่าง
แต่หากในบางที
ที่อาจกลายเป็นความ
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
มันคือความหวัง ให้สู้ทน
แต่หากกับบางคน
อาจคือความผิดหวัง
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
นี่แหละความรัก
ความรักที่สวย งาม
นี่แหละความรัก

ผลงานเพลง ของ บันทึกแห่งความรัก

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง นี่แหละความรัก