คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บ้านนาคอยอยู่ – บิลลี่ โอแกน เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ้านนาคอยอยู่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บ้านนาคอยอยู่ – บิลลี่ โอแกน

ดนตรี : / Em / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / Em G / Am C / Em G / Am C / C / Bm / Am / Bm /


 
เด็ดเดี่ยวจริง
Em
หนา ทิ้งนามาจากอีสาน ตรากตรำทำงาน ทั้งวันจนเหงื่อท่วมตัว

 
เงินได้หยิบ
Am
มือ อดออมไปให้ครอบครัว ยอมสู้เหนื่อยตัว เพื่อคนที่เธอดู
Em
แล


 
อยู่ในเมือง
Em
หลวง แล้วเธอก็คงคิดถึง ฝั่งคลองริมบึง ท้องนาและปูน้อยใหญ่

 
แล้ว
C
เธอทำใจอย่างไร
Em
  ก็คงเห
D
งาซิเธอ เหงาไหมเธอ


Em
นานแล้วสิ ที่
G
จากอีสานบ้าน
Am
นา เข้ามาลำ
C
บาก อยู่ในเมือง
Em
หลวง

 
ทุกคนคง
G
ห่วงหนักหนา บ้าน
Am
นาคอย
C
อยู่

Em
ตัวของเธอ
G
มาอยู่กรุงเทพ แต่
Am
ใจของเธอคง
C
อยู่ กับคนอี
Bm
สาน บ้าน
D
เดิม


 
ผู้คนเมือง
Em
หลวง น้ำใจค่อนข้างขัดสน มากมายผู้คน ดิ้นรนเอาตัวรอดกัน

 
ไม่เหมือนบ้าน
Am
นา จิตใจมีไว้ผูกพัน ขาดเหลือช่วยกัน แบ่งปันเหมือนคนกัน
Em
เอง


ดนตรี : / Em

 
แล้ว
C
เธอทนได้อย่างไร
Em
  ก็คงเห
D
งาซิเธอ เหงาไหมเธอ


( ซ้ำ * )


Em
   แล้วเ
C
ธอทนได้อย่างไร
Em
        
D
     
Em
   แล้วเ
C
ธอทำใจอย่างไร
Em
  ก็คงเห
D
งาซิเธอ เหงาไหมเธอ


( ซ้ำ * , * )

ศิลปิน ของ บิลลี่ โอแกน

ฟังเพลงใหม่ บ้านนาคอยอยู่