คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทางผ่าน – บิ๊กแอส คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางผ่าน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทางผ่าน – บิ๊กแอส

ดนตรี : / C / C / F / F /


 
เจ็บที่ต้องพู
C
ดมันออกไป ว่าความรักเ
F
รามันจบแล้ว

 
ไม่อยากให้เธ
C
อ ต้องผิดหวัง เราควรแยก
F
ทางนับจากนี้
G
 


 
สิ่งที่เ
Am
ธอรอคอย สิ่งที่เ
Em
ธอนั้นต้องการ ต่างจาก
Am
ฉัน มันทำให้รักไม่เข้าใ
Em

 
โบกมือ
F
ลา จากฉันไ
G


** 
 
อยากให้เ
C
ธอได้เ
Em
จอ หน
F
ทางเดินให
G
ม่ อาจเจอใ
C
คร ดั่งใ
Em
จเธอต้องก
F
าร  
G
 

 
ส่วนตัวฉั
C
น จะ
Em
ขอเป็นทางผ่
Am
าน ขอเ
G
ป็นทางผ่
F
าน ให้เ
Fm
ธอก้าว
G
เดินผ่านไป


ดนตรี : / C / F /


 
เจ็บที่สองเ
C
รายังผูกพัน แต่หมดหน
F
ทางที่จะรัก

 
อาจทำให้ใ
C
จต้องเจ็บช้ำ แต่คงไม่น
F
านเธอจะลืม
G
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am Em / Dm / ( 2 ครั้ง )/ Bb / G / G /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / C / ( 5 ครั้ง )

ผลงานเพลง ของ บิ๊กแอส

ฟังเพลง ยูทูป ทางผ่าน