คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทั้งชีวิต – บี พีระพัฒน์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งชีวิต

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทั้งชีวิต – บี พีระพัฒน์

ดนตรี : / G Bm / C D7sus4 D7 / G Bm / C Bm /

ดนตรี : / Am D7 / Bm Em / Am / D9 D7 /


 
เฝ้า
G
รอ  
Bm
คอยใครสัก
C
คน  
D7
 ท่ามก
G
ลาง 
Bm
หมู่คนนับ
C
ล้านรอบกาย
Bm
 

 
อยู่
Am
ใน      
D7
ใต้ฟ้าเดียว
Bm
กัน     
Em
โลกพื้นเดียว
C
กัน เธออยู่
D9
ที่ไหน
D7
 

 
กี่
G
คน  
Bm
ที่ผ่านเข้า
C
มา  
D7
    ไม่เ
G
คย  
Bm
เจอกับคนที่
C
หวังไว้สักที
Bm
 

 
ไม่
Am
รู้        
D7
อีกนานเท่า
Bm
ไร     
Em
รักที่โหย
Fmaj7
หา  จึงจะ
D7
ได้พบ


 
หาก
G
ใครข้างบนกำ
Em
หนด ให้ฉันต้อง
Am
รอ ก็ขอให้
Bm
ช่วยเห็นใจสัก
Em
ครั้ง ทำให้
Am
เราเจอกันสั
D7sus4
กที         
D7
 

 
หาก
G
โชคชะตากำ
Em
หนด ให้เรา
A7
รักกัน ขอช่วยเร่ง
Bm
คืนและวันได้
E9
ไหม  
E7
  อย่าป
Am
ล่อยให้รอ
D7
 ทั้งชีวิต


ดนตรี : / G Bm / C Dsus4 D / G Bm / C D /


 
อยาก
G
รู้    
Bm
กำหนดด้วย
C
ใคร 
D7
  อยาก
G
ถาม 
Bm
มีเหตุผล
C
ไหมบอกฉันที
Bm
 

 
อะ
Am
ไร      
D7
คือการพิ
Bm
สูจน์    
Em
ว่าคนคน
Fmaj7
นี้ ควรจะมี
D7
รัก


( ซ้ำ * )


C
อยาก
D
ถามว่าคนบนฟ้าซ่อนความรัก
Bm
ไว้ทำไม
Em
  จะดึง
Dm
ดัน     
Am
แกล้ง  
G
กัน ไปอีกแ
C
ค่ไหน

Bm
ให้     ผู้
Am
คนมาก
D9
มาย  
D7
  ได้สุข
Bm
ใจใน  
E9
รัก    
E7
 แต่ทำ
Fmaj7
ไมเป็นฉันคนเดียวที่ต้องอ้าง
D
ว้าง


ดนตรี : / G Em / Am / Bm Em /


 
ทำให้
Am
เราเจอ
Bm
กันสักค
C
รั้ง  
D7
 หากโ
G
ชคชะตากำ
Em
หนดให้เร
A7
ารักกัน ขอช่วยเร่ง
Bm
คืนและวันได้
E9
ไหม  
E7
 

 
แค่
Am
คนคนเดียว
D
  ให้
C
ฉันได้
Bm
เจอก่อนสิ้น
E9
ใจ    
E7
       
Am
 อย่าปล่อยให้รอ 
D7
ทั้งชีวิต


ดนตรี : / G Bm / C Dsus4 D / G Bm / C D / Gmaj7 /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง บี พีระพัฒน์

ฟังเพลงใหม่ ทั้งชีวิต