เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นิทานแม่ – ปฏิญญา ตั้งตระกูล เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิทานแม่

นิทานแม่ – ปฏิญญา ตั้งตระกูล

ก่อนนอน
เมื่อละอ่อนตอนยามน้อย
แสงโกมเมียงมอง
ม่อยหลับข้างแม่
เสียงแม่กล่อม เล่านิทาน
ตำนานม่วนแต๊
กุ๊คืน กุ๊คืน.
ฮือ ฮื้อฮือๆ
ฮือฮื้อ ฮือๆๆๆ
.ซักคืนหนุนตักนอน
แม่กล่อมเฮา
ผ่อฝาหันเงา
เป๋นเรื่องราวเหมือนคำแม่
เทวะบุตร เทวะดา
หยังมา งามแต้
กุ๊คืน กุ๊คืน แม่สอนเฮา.
.คนบ่าดีนั้นผีบ่ากุ้ม
ยักษ์จะยุมยับไล่กิ๋นตับ
หลับฝันดี หลับเน้อเจ้า
ตี๊ติ๊ดตึง ต๊ะติ๊ดตึง
เป๋นคนดีละอ่อนนอนเจ๊า
บ่าดีเมาขึ้นกองล่องกอง
หลับมองๆ ตี๋ก๊องโมงๆ
ระวังแมวโพงจกก้นกิ๋นตับ
หลับฝันดี หลับเน้อเจ้า
หลับเหี่ยเฮา
….ดนตรี…..
คนบ่าดีนั้นผีบ่ากุ้ม
ยักษ์จะยุมยับไล่กิ๋นตับ
หลับฝันดี หลับเน้อเจ้า
ตี๊ติ๊ดตึง ต๊ะติ๊ดตึง
เป๋นคนดีละอ่อนนอนเจ๊า
บ่าดีเมาขึ้นกองล่องกอง
หลับมองๆ ตี๋ก๊องโมงๆ
ระวังแมวโพงจกก้นกิ๋นตับ
หลับฝันดี หลับเน้อเจ้า
หลับเหี่ยเฮา.
.ก่อน นอน
กึ๊ดกำสอนตอนยามน้อย
ผ่อไฟ นีออน นอนกึ๊ดกำแม่
แว่วเสียงแม่กล่อม
เล่านิทาน ตำนาน ม่วนแต๊
นิทานแม่ เป๋นกำสอน
กุ๊ค่ำคืน หลับฝันดี
หลับเน้อเจ้า หลับเหี่ยเฮา

รวมผลงานเพลง ของ ปฏิญญา ตั้งตระกูล

ฟังเพลงออนไลน์ นิทานแม่