คอร์ดเพลง เนื้อเพลง นครปฐม – ประยูร เวชประสิทธิ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นครปฐม

นครปฐม – ประยูร เวชประสิทธิ์

ดนตรี 8 Bars…7…
8… โอ้ องค์ พระปฐม เจดีย์
เด่นเป็นศักดิ์ศรี เมืองไทย
เงา พุธศาสนา
ทอดมาปกป้องคุ้มภัย
ร่มเย็นไปทั่วทุกคน
..เยี่ยม วังสนามจันทร์ล้วน คนึง
ติดตรึงซาบซึ้ง กมล
เสมือนดั่งหนึ่งมาเฝ้า
พระมงกุฏเกล้าเบื้องบน
ทุกคนเต็มตื้นตื่นใจ
..อนุสาวรีย์ ความซื่อ
ย่าเหล เลื่องลือ ทั่วไป
เป็นแต่เพียงสุนัขซื่อ สับใส
ถึงตัวจะตาย
ความดีไม่ ตายตาม
..ทั่วถิ่นนครปฐม โอฬาร
ส้มโอก็หวาน ลือนาน
ข้าวสารหรือสุดจะขาว
สาวเจ้าดูหรือก็งาม
ถึงยามจากไม่อยากจร
(Solo….)
..โอ้ องค์ พระปฐม เจดีย์
เด่นเป็นศักดิ์ศรี เมืองไทย
เงา พุธศาสนา
ทอดมาปกป้องคุ้มภัย
ร่มเย็นไปทั่วทุกคน
..เยี่ยม วังสนามจันทร์ล้วน คนึง
ติดตรึงซาบซึ้ง กมล
เสมือนดั่งหนึ่งมาเฝ้า
พระมงกุฏเกล้าเบื้องบน
ทุกคนเต็มตื้นตื่นใจ
..อนุสาวรีย์ ความซื่อ
ย่าเหล เลื่องลือ ทั่วไป
เป็นแต่เพียงสุนัขซื่อ สับใส
ถึงตัวจะตาย
ความดีไม่ ตายตาม
..ทั่วถิ่นนครปฐม โอฬาร
ส้มโอก็หวาน ลือนาน
ข้าวสารหรือสุดจะขาว
สาวเจ้าดูหรือก็งาม
ถึงยามจากไม่อยากจร

เจ้าของผลงานเพลง ของ ประยูร เวชประสิทธิ์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง นครปฐม