เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทะเลระทม – ประเทือง บุญญประพันธ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทะเลระทม

ทะเลระทม – ประเทือง บุญญประพันธ์

……….
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ฉันแว่วเสียงเธอ
เพ้อครวญริมทะเลแห่งนี้
รักร้างแรมไกล
ไม่มีผู้ใดไยดี
มีแต่เพียงเสียงวจี
รักเสียดสีให้ช้ำดวงใจ
เสียงคลื่นระทม
สายลมยังตะโบมลูบไล้
ผิวน้ำทะเล
จะตรมระบมเท่าไร
ยังไม่เท่าฉันช้ำใจ
รักจากไปทิ้งให้ระทม
หาดทรายแห่งนี้
รักไม่มี
สิ้นเหลือเยื่อใยไว้ให้ชื่นชม
ทะเลรักเอยรักเคยสุขสม
เหตุใดทิ้งใจให้ตรม
รักต้องขื่นขมระทมดวงมาลย์
สูญสิ้นรักไป
เหลือเพียงความช้ำใจให้ฉัน
เห็นน้ำทะเล
ก่อนเคยได้เป็นพยาน
ยังกลับต้องหมองจาบัลย์
เพราะเธอเท่านั้น
ทำลายรักสิ้น
หาดทรายแห่งนี้
รักไม่มี
สิ้นเหลือเยื่อใยไว้ให้ชื่นชม
ทะเลรักเอยรักเคยสุขสม
เหตุใดทิ้งใจให้ตรม
รักต้องขื่นขมระทมดวงมาลย์
สูญสิ้นรักไป
เหลือเพียงความช้ำใจให้ฉัน
เห็นน้ำทะเล
ก่อนเคยได้เป็นพยาน
ยังกลับต้องหมองจาบัลย์
เพราะเธอเท่านั้น
ทำลายรักสิ้น
……….

รวมผลงานเพลง โดย ประเทือง บุญญประพันธ์

ฟังเพลงใหม่ ทะเลระทม