เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุกวินาที – ปราโมทย์ วิเลปะนะ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุกวินาที

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทุกวินาที – ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 / ( 2 ครั้ง )


Cmaj7
 นี่ไม่ใช่ความ
Bm7
ฝัน   ละ
Am7
เมอ อย่างที่เคยนั่ง
Gmaj7
เพ้อลำพัง

Cmaj7
 ก็เธอมีเลือด
Bm7
เนื้อ ครบทุก
Am7
อย่าง และกำลังนั่ง
Dsus4
มองหน้ากั
D


Bm7
 
Em7
คำ จะบรรยายพูด
Am7
จา ชี้แจงความใน
Dsus4
ใจของฉั
D

Bm7
  ไม่มีคำซัก
Em7
คำ ที่คู่ควรพูด
Am7
มา พูดอะไรก็
Dsus4
น้อยเกินจ
D
ริง  
Dsus4
           
D
 


** 
 
หมด
G
คำ จะมีแต่เพียงเสียง
Bm
หัวใจ ฟัง
C
ไหม มันพูดว่าอะ
Bm
ไร

 
เอา
C
หู เข้ามาวาง
Bm
แนบตรงอก
E
ซ้าย ทุก
Am
เสียงที่เธอได้ยินมันแทนความ
D
รัก ทุกวินาที


ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 /


Cmaj7
 ล้านคำในใจ
Bm7
ฉัน   ปน
Am7
กัน แต่ว่ามันหมาย
Gmaj7
ถึงคำเดียว

Cmaj7
 สองมือที่กุม
Bm7
ไว้ นิ้วที่
Am7
เกี่ยว ส่งข้อความไป
Dsus4
ถึงหัวใจ 
D
 


( ซ้ำ * )


 
หมด
G
คำ จะมีแต่เพียงเสียง
Bm
หัวใจ ฟัง
C
ไหม มันพูดว่าอะ
Bm
ไร

 
เอา
C
หู เข้ามาวาง
Bm
แนบตรงอก
E
ซ้าย ทุก
Am
เสียงที่เธอได้ยินมันแทนความ
D
รัก


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 / Cmaj7 /

ศิลปิน โดย ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ฟังเพลง mp3 ทุกวินาที