คอร์ดเพลง เนื้อเพลง น้องนางบ้านา – ปอง ปรีดา เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้องนางบ้านา

น้องนางบ้านา – ปอง ปรีดา

โฉมเอ๋ยสอางค์
แม่นางท้องทุ่ง
โสภายิ่งกว่านางกรุง
หมายมุ่งยลโฉมน้องนาง
บ้านนาอย่างนี้
แม่ยังโสภีสล้าง
เอมอิ่มปรางดั่งนางฟ้า
ลอยมาอวดโฉมลาวัณย์
สายเอ๋ยรวงทอง
น่ามองลิบลิ่ว
เห็นแนวกอไผ่เป็นทิว
ลิบลิ่วสดสวยอำพัน
ใคร่จะป่าวร้อง
ข้าวรวงสีทองใครปั้น
มือแม่นางบอบบางนั้น
กำเคียวเกี่ยวข้าวในนา

ใบข้าวคมเรียว
เกี่ยวแก้มเป็นรอย
เลือดย้อยนวลปราง
ยิ่งงามไม่สร่างประทับใจข้า
นางน้องบ้านนาโสภาล้ำเลิศ
เสียทีแม่เกิดห่างไกลคนมอง
หอมเอ๋ยมาลัย
ทั่วในแคว้นด้าว
หอมเดียวไม่เหนี่ยวใจน้าว
เหมือนกลิ่นสาบสาวเนื้อทอง
ใคร่เอาความรัก
ที่เป็นเหมือนกำแพงป้อง
โลมประคองตระกองขวัญ
รำพันแอบน้องบ้านนา.

รวมผลงานเพลง โดย ปอง ปรีดา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง น้องนางบ้านา