เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทดลองใช้ – ปั้น แบชเชอร์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทดลองใช้

ทดลองใช้ – ปั้น แบชเชอร์

เพลง ทดลองใช้
ศิลปิน ปั้น แบชเชอร์

คำร้อง/ทำนอง Greennus
เรียบเรียง Mr.Holme
ร่วมร้องโดย ทีเจ จิรายุทธ ผโลประการ

เธอไม่ต้องเกรงใจ
ความรักที่ฉันให้ไป
ไม่หวังอะไรตอบแทน
ไม่ต้องกังวลจะมีคนเรียกร้อง
ให้เธอมาควงแขน
ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ
เป็นแค่เพียงบางคน
ที่มีแค่ความจริงใจ
และพร้อมทำดีกับเธอ
แค่อยากดูแลเธอก็เท่านั้น
หวังดีอยู่เสมอเพียงแค่เธอรับมันไป

ไม่มีเหตุผลอะไร
แค่คนที่มันรักยินดีจะทำให้เธอ
ไม่มีการบังคับ
หัวใจต้องการอะไร ฉันแค่ทำตามใจ
ไม่ขออะไรจากเธอมากมาย

เศษหนึ่งส่วนร้อยที่มีในใจของเธอนั้น
จะมีเหลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
ช่วยเอารักฉันไปไว้ใช้ตอนเธอเหงา
เผื่อภายในใจเธอยังไม่มีใคร
ส่วนใจของฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย
ที่จะคอยเพียงแต่เธอเรื่อยๆ ไป
เป็นเพียงความหวังดีให้เธอทดลองใช้
สุดท้ายจะรักไม่รักไม่เป็นไร
แค่รับไปก็พอ

เป็นแค่เพียงบางคน
ที่มีแค่ความจริงใจ
และพร้อมทำดีกับเธอ
แค่อยากดูแลเธอก็เท่านั้น
หวังดีอยู่เสมอเพียงแค่เธอรับมันไป
ไม่มีเหตุผลอะไร แค่คนที่มันรัก
ยินดีจะทำให้เธอ ไม่มีการบังคับ
หัวใจต้องการอะไร
ฉันแค่ทำตามใจไม่ขออะไร
จากเธอมากมาย

เศษหนึ่งส่วนร้อยที่มีในใจของเธอนั้น
จะมีเหลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
ช่วยเอารักฉันไปไว้ใช้ตอนเธอเหงา
เผื่อภายในใจเธอยังไม่มีใคร
ส่วนใจของฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย
ที่จะคอยเพียงแต่เธอเรื่อยๆ ไป
เป็นเพียงความหวังดีให้เธอทดลองใช้
สุดท้ายจะรักไม่รักไม่เป็นไร
แค่รับไปก็พอ

เศษหนึ่งส่วนร้อยที่มีในใจของเธอนั้น
จะมีเหลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
ช่วยเอารักฉันไปไว้ใช้ตอนเธอเหงา
เผื่อภายในใจเธอยังไม่มีใคร
ส่วนใจของฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย
ที่จะคอยเพียงแต่เธอเรื่อยๆ ไป
เป็นเพียงความหวังดีให้เธอทดลองใช้
สุดท้ายจะรักไม่รักไม่เป็นไร
สุดท้ายถ้าตัวเธอนั้นไม่มีใจ แค่รับไปก็พอ

ศิลปิน โดย ปั้น แบชเชอร์

ฟังเพลงใหม่ ทดลองใช้