คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทบทวน – ปาล์มมี่ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทบทวน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทบทวน – ปาล์มมี่

ดนตรี : / Am / Dm / G / E / ( 2 ครั้ง )


Am
อยู่กับสายลม 
Dm
อยู่กับแสงดาว 
G
อยู่กับความเหงา
C
ใจ  
E
 

Am
อยู่กับพื้นดิน 
Dm
อยู่กับพื้นทราย 
G
ปล่อยให้ใจว่างเป
C
ล่า


 
ทบท
F
วนทุกสิ่ง ทบท
G
วนทุกอย่าง ความห
Em
ลังที่มันเป็นของ
Am
เรา    
C
 

 
เพิ่งเ
F
คยรู้สึก เพิ่งเ
G
คยรู้จัก กับ
E
รักที่ต้องมาปวดร้าว


Am
อยากจะหายตัว 
Dm
อยากจะหายไป 
G
ไม่ให้ใครเห็น
C
หน้า 
E
 

Am
หลบจากผู้คน 
Dm
หลบจากสายตา 
G
ให้เวลาหัว
C
ใจ


 
ทบท
F
วนทุกสิ่ง ทบท
G
วนทุกอย่าง เรื่องร
Em
าวระหว่างเรามาก
Am
มาย   
C
 

 
เสียด
F
ายที่สุด เสียใ
G
จที่สุด กับ
E
อะไรที่มันผ่านไป จบไปแล้ว


ดนตรี : / Am / Dm / G / C E / Am / Dm / G / C /


 
ทบท
F
วนทุกสิ่ง ทบท
G
วนทุกอย่าง เรื่องร
Em
าวระหว่างเรามาก
Am
มาย   
C
 

 
เสียด
F
ายที่สุด เสียใ
G
จที่สุด กับ
E
อะไรที่มันผ่านไป


Am
อาจไม่เหลือเธอ 
Dm
อาจไม่เหลือใคร 
G
อาจจะดูไร้
C
ค่า  
E
 

Am
อาจไม่ได้ความ 
Dm
อาจมีน้ำตา 
G
แต่พยายามเข้าใ
C


 
ทบท
F
วนทุกสิ่ง ทบท
G
วนทุกอย่าง จะทำใ
Em
จให้ยอมรับไ
Am
ด้       
C
 

 
ฉันจ
F
ะไม่โกรธ ฉันจ
G
ะไม่เกลีย
E
ด ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป จบไปแล้ว


ดนตรี : / Am / Dm / G / C E / Am / Dm / G / C /

ดนตรี : / F / G / Em / Am C / F / G / E /

รวมผลงานเพลง นักร้อง ปาล์มมี่

ฟังเพลงฟรี ทบทวน