เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุ่งสีดำ – ปาล์มมี่ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุ่งสีดำ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทุ่งสีดำ – ปาล์มมี่

ดนตรี : / Gsus2 / Csus2 / D / Csus2 /


ม่าน
Gsus2
ฝนที่โปรยมา
D
 เก็บ
Em7
ออมเรื่องในตาวันนั้น มอง
D
ไกลที่ปลายทุ่งสีดำ ที่
Csus2
ฝังเรื่องทรงจำใน
G
นั้น

Em7
ลม  ที่
D
โอบ ประ
C
คองภาพเรากลับ
G
มา 
D
และ
Em7
คำ สัญ
D
ญา ก็
Am
เป็นได้เพียงแค่
Cm
เสียง


Bm
ฉันถูก คลื่น
E
น้ำตาจมลงตอน
Am
นี้ ด้วยเหตุจาก
Cm
รักที่มากมายในวัน
Bm
ก่อน  
Em
นั้น ใน
A
ทุ่งสีดำ

ภาพ
Am
เธอฉัน
Cm
ไม่เคยลาจากฉันไป


ดนตรี : / Em7 / Am / Em7 / Am7 / C / G / Am / B7 /


Em7
ลม  ที่
D
โบก ประ
C
โคมภาพเธอกลับ
G
มา 
D
และ
Em7
วัน  เว
D
ลา ก็
Am
ทำได้เพียงตอก
Cm
ย้ำ


Bm
ฉันถูก คลื่น
E
น้ำตาจมลงตอน
Am
นี้ ด้วยเหตุจาก
Cm
รักที่มากมายในวัน
Bm
ก่อน  
Em
นั้น ใน
A
ทุ่งสีดำ

ภาพ
Am
เหล่านั้น
Cm
ไม่เคยเลือนจาก

Bm
ฉันถูก คลื่น
E
น้ำตาจมลงตอน
Am
นี้ ด้วยเหตุจาก
Cm
รักที่มากมายในวัน
Bm
ก่อน  
Em
นั้น ใน
A
ทุ่งสีดำ

ภาพ
Am
เหล่านั้น
Cm
ไม่เคยเลือนจากฉันไป


ดนตรี : / G / D / C / G / Am7 /


ภาพ
C
เหล่านั้น
Cm
ไม่เคยเลือนจากฉัน
G
ไป

ศิลปิน ของ ปาล์มมี่

ฟังเพลง สบายๆ ทุ่งสีดำ