เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่ว่าการอำเภอ – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

ดนตรี : / D / Bm / G / G / ( 6 ครั้ง )


D
 สอง
Bm
คน คู่
G
ควรว่าด้วยความเหมาะ
D
สม สัง
Bm
คม ว่า
G
ดี

D
 สอง
Bm
คน มั่ง
G
มีที่เกิดในชน
D
ชั้น เหมือน
Bm
กันเท่าเ
G
ทียม

A
เดินคู่กันในวัน
D
นั้นวันฤกษ์ดี
A
มุ่งตรงไปที่ว่า
Bm
การ

A
เซ็นชื่อกันด้วยรอย
D
ยิ้มชื่นบาน
G
ก่อน
A
งานวิ
Bm
วาห์


D
ใครจะ
Bm
รู้ว่ามีคว
G
ามรักหรือเปล่า
D
เธอกับ
Bm
เขาเข้าประ
G
ตูวิวาห์

D
ใครจะ
Bm
รู้ว่าอะไ
G
รสำคัญกว่า
D
ถ้าไม่
Bm
รักกันจ
G
ริง


ดนตรี : / D / Bm / G / G / ( 4 ครั้ง )


D
 แล้ว
Bm
พอ ไม่
G
นานก็เกิดการหัก
D
หลัง เริ่ม
Bm
ชังเริ่มก
G
ลัว

D
 สอง
Bm
คน รู้
G
ตัวว่าอดทนไม่
D
ไหว ต้อง
Bm
ไปที่ว่า
G
การ

A
เซ็นชื่อไปวันสุด
D
ท้ายที่ครองคู่
A
รู้ว่าสิ้นกันซะ
Bm
ที

A
เพียงอย่างเดียวที่ยัง
D
คงต้องมี
G
 เด็ก
A
คนนี้ลูก
Bm
ใคร


D
เจ้าเด็ก
Bm
น้อยไม่เคย
G
ขอว่าต้องเกิด
D
 กำเ
Bm
นิดเขาขึ้น
G
มา

D
เกิดมา
Bm
แล้วได้มาเ
G
จอแค่ใบหย่า
D
โธ่
Bm
ไม่น่าให้เ
G
กิด


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / Bm / G / G / ( 4 ครั้ง )/ D /

เจ้าของผลงานเพลง ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ ที่ว่าการอำเภอ