คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ปรารถนา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปรารถนา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปรารถนา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ดนตรี : / F#m / F#mM7 / F#m7 / B / D / A / A /


 
หากแม้เลือกเกิดเอง
F#m
ได้ คนทุก
C#m
คนเลือกเกิดอย่าง
F#m
ไร ก็ตาม
E
ใจเขาปรารถ
A
นา

 
แต่ตัว
F#m
ฉันนั้น  
F#mM7
ขอตั้งสัจจะวา
F#m7
จา ถึงชาติ
B
นี้ชาติ
C#m
หน้า ปรารถ
Bm
นาเกิดมา
E
ใกล้คุณ
F#m
 

 
หากร้อนผิวกายใจระทม ตัวฉัน
C#m
ยอมเลือกเกิดเป็น
F#m
ลม เฝ้าลูบ
E
ชมเนื้ออ่อนละ
F#m
มุน

 
หาก
A
หนาวนักขอ
F#m
เอารักวางไ
Bm
ว้เป็นทุน ขอ
E
เกิดมาเป็นผ้า
A
อุ่น เป็นหมอน
E
หนุนสำหรับ
A
นาง


F#m
 อยากเกิด
F#mM7
มาเป็นสีแด
F#m7
ง แต้มแต่งสอง
B
ริมฝีปาก
F#m
คุณ

 
อยากเกิดเ
B
ป็นแป้งหอม
E
กรุ่น ลูบไล้เนื้ออุ่น สอง
A
ปรางค์

F#m
 อยากเกิดเป็น
Bm
สร้อยห้อยคอไ
E
ว้ อยากเป็นดอก
A
ไม้ที่ทัด
C#m
หู อยากอยู่
F#m
ร่วมหอไม่
A
ห่าง 
E
 


 
จะขอเป็นแหวนสวม
F#m
ก้อย เป็นกำ
C#m
ไลสวมใส่มือ
F#m
น้อย เกิดเป็น
E
รอยรักฝากของ
A
นาง

 
อยาก
F#m
แนบเนื้อขอ
F#mM7
เป็นเสื้อสวมใส่สร
Bm
รพางค์ ขอ
E
เกิดเป็นหมอน
C#m
ข้าง ให้นางนวล
E
น้องได้กอด
A
นอน


ดนตรี : / F#m / F#mM7 / F#m7 / B / D / E / E /


 
อยากเกิดมาเป็นสี
F#m
แดง แต้มแต่งสอง
B
ริมฝีปาก
F#m
คุณ

 
อยากเกิดเ
B
ป็นแป้งหอม
E
กรุ่น ลูบไล้เนื้ออุ่น สอง
A
ปรางค์

F#m
 อยากเกิดเป็น
Bm
สร้อยห้อยคอไ
E
ว้ อยากเป็นดอก
A
ไม้ที่ทัด
C#m
หู อยากอยู่
F#m
ร่วมหอไม่
A
ห่าง 
E
 

ดนตรี : / F#


( ซ้ำ * )

ผลงานเพลง นักร้อง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ฟังเพลงสด ปรารถนา