คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง นางในวรรณคดี – พนมกร พรประชา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นางในวรรณคดี

นางในวรรณคดี – พนมกร พรประชา

สวยเอยดั่งนางในวรรณคดี
ผ่องศรีไร้ราคีหมองหม่น
หากเธอเป็น
เช่นรจนาท้าวสามนฑ์
คนสุดท้องนั้นหนา
ขอเป็นเจ้าเงาะ
เธอเสี่ยงคล้องมาลัยมา
อยู่กระท่อมปลายนา
ก็ แสน สุข ใจ
ดนตรี……..
.แม้น เธอเปรียบดัง
นงค์นุช บุษบา
ปรารถนาพี่เหมือน
อิเหนาเคียงใกล้
หากเธอเป็นเช่นเหมือน
ดังพิมพ์ พิลาลัย
พี่ขอเป็น ขุนแผน
แม้นเธอเปรียบเป็น
พระเพื่อนพระแพงดังแม้น
ขอรักไม่คลอนแคลน
เช่นเหมือน พระลอ
ดนตรี……..
.แม้น เธอ เปรียบนาง
สุวรรณ มาลี
พี่นี้เป็นพระอภัยเคล้าคลอ
หากเธอเป็น
เช่นเหมือนสีดางามละออ
พี่ขอเป็น องค์ราม
แม้นเธอเปรียบเป็น
เช่นโมราใจทราม
พี่ไม่หวั่นครั่นคร้าม
ขอเป็นจันทะโครพ

ดนตรี……..
.แม้นเธอเปรียบเป็นเช่นกากี
มากมีรักไม่เคยรู้จบ
พี่จะเป็นเช่นเหมือน
คนธรรณ์คอยเร้นหลบ
ลักลอบมาเป็นชู้
แม้นต้องอาญาอเวจีสีชมพู
บุญหรือบาป ไม่รู้
ขอให้อยู่ คู่เธอ

เจ้าของผลงานเพลง ของ พนมกร พรประชา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง นางในวรรณคดี