คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ปล่อยไปตามลมเลย – พรรณนา sings นูโว เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปล่อยไปตามลมเลย

ปล่อยไปตามลมเลย – พรรณนา sings นูโว

ล่องลอยไปไกลความจริง
ทิ้ง มันเสียความทรงจำ
ปล่อยลอยไปตามเวรกรรม
เรื่อย ไป
อยากจะลบล้าง
และลืมเรื่องเก่า
สิ่งที่ร้าว หัวใจ เรื่อยมา
ไม่มี ใครเข้าใจ
เหมือนวัน ก่อน
ไม่มี ใคร อีกเลย
…ดนตรี..
ก็มีเราเพียงลำพัง
แล้ว จะหวังไปทำไม
ไม่มีใครคอยปลอบใจ
เหมือน เก่า
ไม่มีเหลือแล้ว ซึ่งกำลังใจ
ไม่มีหวังไว้ ให้คอยฟันฝ่า
หัวใจ มีค่า เพียง แค่เพียงฝุ่น
ปล่อยลอย ไปตามสายลม.
.ปล่อยไปตามลม
จะพัดพา เราไป
จะไปไหน ก็แล้ว แต่สายลม
จะปลิวไปไกล
ไปให้มัน ไกลๆ
เพราะไม่มี ใคร ใครให้ห่วง
ปล่อยไปตามลม
จะพัดพา เราไป
จะไปไหน ก็แล้ว แต่สายลม
จะปลิวไปไกล
ไปให้มัน ไกลๆ
เพราะไม่มี ใคร ใครให้ห่วง
.ปล่อยไปตามลม
จะพัดพา เราไป
จะไปไหน ก็แล้ว แต่สายลม
จะปลิวไปไกล
ไปให้มัน ไกลๆ
เพราะไม่มี ใคร ใครให้ห่วง
..ก็มีเราเพียงลำพัง
แล้ว จะหวังไปทำไม
ไม่มีใครคอยปลอบใจ
เหมือน เก่า
ไม่มีเหลือแล้ว ซึ่งกำลังใจ
ไม่มีหวังไว้ ให้คอยฟันฝ่า
หัวใจ มีค่า เพียง แค่เพียงฝุ่น
ปล่อยลอย ไปตาม สาย ลม

ผลงานเพลง ของ พรรณนา sings นูโว

ฟังเพลง mp3 ปล่อยไปตามลมเลย