คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง บทเรียนโบราณ – พรศักดิ์ ส่องแสง รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บทเรียนโบราณ

บทเรียนโบราณ – พรศักดิ์ ส่องแสง

…ดนตรี…….
…คำโบราณ
นั้นเป็นตำนานก่อนเก่า
สอนให้พวกเรา
รุ่นหลังฝังใจ
ใครดูหมิ่น
วินาฎศิลป์ฉิบหาย
ใครทำตามสบาย
หายเศร้าโศกา
มาเรียนรู้
ดอกตามฮู้เหตุเก่า
ฟังตำราผู้เฒ่า
ดอกเคยเว้ากล่าวขาน
ไผขี้คร้านหามหลืนขึ้นหนำ
กัดเกงโก๋กลำแกนนำมาก้อ
อยากมีเงินทอง
ต้องขยันฟันฝ่า
อยากมีภรรยา
ต้องหาแฟนแต่งเอา
กลัวเป็นหนี้
อย่าไปยืมเงินเขา
อยากให้สาวรักเรา
ต้องจีบเช้าจีบเย็น
อยากเป็นผู้ดีมีหน้า
อย่าไปดุด่า
หาความเคี้ยวเข็น
อยากเจ้าชู้
อย่าให้แม่อีหนูเห็น
อยากจะทุกข์ลำเค็ญ
ก็ต้องเล่นการพนัน
ยาวอือสั้น
ดอกไหมันแทบเบิ่ง
ผู้เหลียนเทินเผิ่นลูบ
ผู้ฮัวกู้บ่เห็น
อยากระเข่น
ก็เอากิเลสทั้งหลาย
จะได้ไปพึงสุง
ซ่งขึ้นซ้อ
อย่าคอยให้คนมาช่วย
อยากร่ำรวย
เราต้องช่วยตัวเรา
อยากมีตึกหลังโตกว่าเขา
ก็ต้องใช้เงินเรา
ซื้อเอาเพื่อนเอย
อยากเป็นตัวแทนชาวบ้าน
ต้องใช้เงินหว่าน
แล้วท่านจะสะเบย
อยากมีพ่อเฒ่า
เราต้องเป็นลูกเขย
อยากให้เขาว่าเชย
เราก็ซื้อของเซ็น
เด็กเห็นบ่
ดอกบอกหยากบอกใหญ่
เมาหนำไห้
โอ่เตียเมียปล่อยบ่เซ้า
เซื่อผู้เฒ่า เซื่อผู้เฒ่า
เจ้าสิอยู่มีสุข
ไผอยากทุกข์อับเฉา
ให้เผิ่นเอาดอกเมียน้อย

…ดนตรี……….
…อย่าคอยให้คนมาช่วย
อยากร่ำรวย
เราต้องช่วยตัวเรา
อยากมีตึกหลังโตกว่าเขา
ก็ต้องใช้เงินเรา
ซื้อเอาเพื่อนเอย
อยากเป็นตัวแทนชาวบ้าน
ต้องใช้เงินหว่าน
แล้วท่านจะสะเบย
อยากมีพ่อเฒ่า
เราต้องเป็นลูกเขย
อยากให้เขาว่าเชย
เราก็ซื้อของเซ็น
เด็กเห็นบ่
ดอกบอกหยากบอกใหญ่
เมาหนำไห้
โอ่เตียเมียปล่อยบ่เซ้า
เซื่อผู้เฒ่า เซื่อผู้เฒ่า
เจ้าสิอยู่มีสุข
ไผอยากทุกข์อับเฉา
ให้เผิ่นเอาดอกเมียน้อย.

รวมผลงานเพลง โดย พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลงฟรี บทเรียนโบราณ