คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ที่รัก – พริกไทย รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่รัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่รัก – พริกไทย

ดนตรี : / A G#m / F#m B / ( 2 ครั้ง )


 
ที่
E
รัก ฉัน
G#m
เรียกได้แล้วใช่
C#m
ไหม ว่าในวัน
B
นี้ที่เราได้
A
คบกัน
G#m
        
F#m
มีแฟนกับเ
B
ขาสักที

 
ที่
E
รัก เรียกเธออย่าง
G#m
นี้ได้แล้วใช่ไ
C#m
หม และฉันจะ
B
เรียกแค่เธอไม่
A
เรียกใค
G#m
ร       
F#m
    จะมีที่
B
รักคนเดียว


 
ทั้ง
G#m
ตัว   หัว
C#m
ใจ   ไม่
G#m
แบ่งให้ใ
C#m
คร     
F#m
รอคอยวันนี้มานานรู้ไ
B
หม


** 
 
จะเรียกที่
A
รัก ที่รัก ที่รัก เรียก
G#m
ทั้งวัน ที่รัก ที่รัก ที่
F#m
รัก ที่รัก
B
ของฉันคือค
E
นนี้

 
จะเรียกที่
A
รัก ที่รัก ที่รัก แค่
G#m
คนเดียว
C#m
 เธอคือที่
F#m
รัก ที่รัก ที่
B
รัก นะคน
E
ดี


ดนตรี : / A G#m / F#m B / ( 2 ครั้ง )


 
อีก
E
นิด ช่วย
G#m
ใกล้เข้ามาอีก
C#m
นิด จับมือฉัน
B
ไว้ฉันจะไม่
A
ยอมปล่อ
G#m
ย       
F#m
ให้ใครมาแ
B
ย่งเธอไป


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em A / D / Dm G / C / Cm F / Bb / Am / B /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Amaj7 / G#m / F#m B / E /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A / G#m C#m / F#m B / E / E /

ศิลปิน นักร้อง พริกไทย

ฟังเพลงสด ที่รัก