คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ที่ว่าง – พอส เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่ว่าง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่ว่าง – พอส

ดนตรี : / Am / G / F / Em / C /


C
วันที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน 
F
รักคงมั่น 
C
เราไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้ 
F
ทุกเวลา

C
ยอมทิ้งความฝัน ยอมทุกทุกอย่าง 
F
ให้กันและกัน 
C
เพียงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทาง 
F
โอ้รักนิรันดร์


Am
ก่อน
Bm
คย  คิด
C
ว่ารักต้องอ
F
ยู่ ด้วยกั
G
นตลอด 
Am
เติบ    
Bm
โต  จึง
C
ได้รู้ความจ
F
ริง  
G
 


** 
 
หากเคียงชิดใ
C
กล้ แต่เ
Em
ธอต้องทิ้งทุกอ
F
ย่างเพื่อฉั
G

 
ประโยชน์ที่
C
ใด หาก
Em
รักทำร้ายตัวเ
F
อง  
G
 

 
หากเดินแนบ
C
กาย มีพ
Em
ลั้งต้องล้มลง
F
เจ็บ ด้วยกั
G

 
ห่างเพียงนิดเ
C
ดียว ให้
Em
รักเป็นสายลม
F
ผ่านระหว่าง
G
เรา


 
แบ่งที่
Am
ว่างตรงกลางไว้ค
G
อย เพื่อให้เ
F
ธอได้ตามหา
G
ฝัน ของเธอ


ดนตรี : / C /


C
เรียนรู้รักอย่าง รู้คุณค่า 
F
ฝันไม่ไกล 
C
บินไปตามทาง หาดวงตะวัน 
F
ที่เธอต้องการ

C
ไม่มีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน 
F
เราเข้าใจ 
C
รักยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน 
F
เคียงคู่กัน


( ซ้ำ * , ** )


 
แบ่งที่
Am
ว่างตรงกลางไว้ค
G
อย เพื่อให้เ
F
ราได้ตามหา
G
ฝัน

 
วันเว
Ab
ลาที่เราห่างไกล ความเข้
Bb
าใจจะทำให้เราใกล้กัน กลับ
Ab
กลายเปลี่ยนเป็นพลัง
G
 


( ซ้ำ ** , ** )


 
แบ่งที่
Am
ว่างตรงกลางไว้ค
G
อย เพื่อให้เ
F
ราได้ถึงดั่ง
G
ฝัน  
F
     
Fm
   ร่วม
C
กัน

รวมผลงานเพลง โดย พอส

ฟังเพลงสด ที่ว่าง