คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ที่เธอเฝ้ารอ – พอส รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่เธอเฝ้ารอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่เธอเฝ้ารอ – พอส

ดนตรี : / A / D / A / D /

ดนตรี : / A / F#m D / A / F#m D / A / F#m D / E / E /


 
ดอก
A
ไม้ที่เธอได้
F#m
มา     
D
 เหมาะ
A
สมและควรคู่
F#m
เธอ    
D
 กลิ่น
A
หอมชื่นใจ ดังความ
F#m
รักที่เธ
D
อต้อง
E
การ ฮื้อ ฮือ ฮื่อ

 
แต่
A
แล้วก็คงไม่
F#m
นาน    
D
 กลิ่น
A
หอมก็จางหาย
F#m
ไป     
D
 กลีบ
A
สวยที่เคยอยู่
F#m
สด     
D
ใส กลับร่วง
E
โรยไป


 
แต่
C#m
เธอ  ยัง
Bm
มี    เม
A
ล็ดพันธุ์อยู่ หาก
C#m
เธอ ลง
Bm
แรง เพาะ
A
ปลูกขึ้นมา

 
ด้วย
D
หยาดเหงื่อของเธอ สักวัน คงได้
E
ชม


** 
 
ดอก
A
ไม้ของเธอจะอยู่กับ
F#m
เธอแสนนาน หาก
Bm
เธอให้ความรัก
D
และใส่
E
ใจ

 
กลิ่น
A
หอมที่มีก็พร้อมให้
F#m
เธอชื่นชม ให้
Bm
สมที่เธ
D
อได้เฝ้า
E
รอ ที่เธอเฝ้ารอ


ดนตรี : / A / F#m D / A / F#m D / A / F#m D / E / E /


 
และ
A
รักก็คงเช่น
F#m
กัน     
D
 หาก
A
ฝันถึงวันได้เ
F#m
คียงคู่  
D
  ต้น
A
รักที่มีอยู่ ปลูก
F#m
ไว้     
D
 ในใจ
E
เรา ฮู้ ฮู หู่

 
ให้
A
เธอเป็นน้ำใส
F#m
เย็น    
D
 และ
A
ฉันจะเป็นแสง
F#m
แดด    
D
  ต้น
A
ไม้ของเราคงงอก
F#m
งาม    
D
 และเติบ
E
โต โว้


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A / F#m D / A / F#m D / A / F#m D / E / E /


( ซ้ำ * )


 
ดอก
A
ไม้ของเธอจะอยู่กับ
F#m
เธอแสนนาน หาก
Bm
เธอให้ความรัก
D
และใส่
E
ใจ

 
กลิ่น
A
หอมที่มีก็พร้อมให้
F#m
เธอชื่นชม ให้
Bm
สมที่เธ
D
อได้เฝ้า
E
รอ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A / D / ( 16 ครั้ง )/ A /

รวมผลงานเพลง ของ พอส

ฟังเพลงฟรี ที่เธอเฝ้ารอ