เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นับหนึ่งด้วยกันไหม – พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นับหนึ่งด้วยกันไหม

นับหนึ่งด้วยกันไหม – พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร

จากหนึ่งถึงร้อย รอยทางของฝัน

เธอเองและฉัน ต่างเดินได้ไม่ไกล

หกเจ็ดแปดเก้า เราเดินไม่ไหว

โซเซล้มไป เป็นศูนย์ที่จุดเดิม

ทั้งทุกข์และท้อร้องไห้

เดียวดายเหมือนกัน

ไม่รู้จะเริ่มอีกทีตรงไหน

ถามเธอว่าจะลองนับหนึ่ง ด้วยกันไหม

ลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วเดินไปเคียงกัน

ฉันเดินไปกับเธอ แล้วเธอไปกับฉัน

อย่างนี้ ก็ไม่หวั่น

ก้าวกันไปให้ถึงหนึ่งร้อย

เธอเองก็ล้ม ฉันเองก็ล้ม

ประโยชน์อะไร ถ้าหากเราไม่ช่วยกัน

ความจริงที่หวัง คงเป็นแค่ฝัน

เราไปด้วยกัน จากศูนย์ก็ไม่กลัว

ทั้งทุกข์และท้อร้องไห้

เดียวดายเหมือนกัน

ไม่รู้จะเริ่มอีกทีตรงไหน

ถามเธอว่าจะลองนับหนึ่ง ด้วยกันไหม

ลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วเดินไปเคียงกัน

ฉันเดินไปกับเธอ แล้วเธอไปกับฉัน

อย่างนี้ ก็ไม่หวั่น

ก้าวกันไปให้ถึงหนึ่งร้อย

นะ นะ มาด้วยกันไหม

นะ นะ มาด้วยกันไหม

ถามเธอว่าจะลองนับหนึ่ง ด้วยกันไหม

ลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วเดินไปเคียงกัน

ฉันเดินไปกับเธอ แล้วเธอไปกับฉัน

อย่างนี้ ก็ไม่หวั่น

ก้าวกันไปให้ถึงหนึ่งร้อย

ถามเธอว่าจะลองนับหนึ่ง ด้วยกันไหม

ลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วเดินไปเคียงกัน

ฉันเดินไปกับเธอ แล้วเธอไปกับฉัน

อย่างนี้ ก็ไม่หวั่น

ก้าวกันไปให้ถึงหนึ่งร้อย

รวมผลงานเพลง ของ พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร

ฟังเพลง นับหนึ่งด้วยกันไหม