เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บอลลูน – พาราด็อกซ์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บอลลูน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บอลลูน – พาราด็อกซ์

ดนตรี : / C / C / C / G /


 
เห
C
ล่าบอลลูนมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงาม ม
F
องจนเพลินดูไปก็
G
น่าลอยตาม

 
C
ากใจเรามันพองเป็นอย่างกับลูกบอลลูน เ
F
ธอคอยเติมให้ความรักเ
G
ราพองตาม


C
มาเถิด
F
ป่ง เติม
Fm
หัวใจเราให้พ
C
องใหญ่ เต็มหัวใจอย่างบอล
G
ลูน


** 
 
มาเติม
F
รักจนอิ่มจนล้นจนป่อง สูบ
C
รักจนเป่งจนหัวใจป่อง ล่อง
Em
ลอย ไปกับความสุขล้
F
นปรี่
G
 


 
อย
C
ากมีเธอมาเติมมาแต่งมาสนใจกัน ค
F
อยดูแลมาทำให้โ
G
ลกงามตา

 
C
บ่งปันกำลังใจให้รักกระดุ๊กกระดิ๊กซ่า เ
F
ป็นพลังให้เราทุกช่
G
วงเวลา


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / C / C / G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / F / G / C / Am / F / G / C / G /


( ซ้ำ * , ** )


 
ปาดาดั๊บ
C
ปา จะลอยบน
F
ฟ้าสีคราม ปาดาดั๊บ
Em
ปา ปาดาดั๊บ
F
ปา  
G
 

 
ปาดาดั๊บ
C
ปา จะลอยบน
F
ฟ้าสวยงาม ปาดาดั๊บ
Em
ปา ปาดาดั๊บ
F
ปา  
G
ปาดับปั๊บปั๊บ
C
ปา

รวมผลงานเพลง นักร้อง พาราด็อกซ์

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ บอลลูน