เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ปลายสายรุ้ง – พาราด็อกซ์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปลายสายรุ้ง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปลายสายรุ้ง – พาราด็อกซ์

G
เธอ เธออยู่แห่ง
D
ไหน แหงนมองดู
Em7
ท้องฟ้ากว้
D
าง

 
วันที่
Cadd9
ฟ้าสีคราม เปลี่ยนเป็น
Bm7
ฤดูกาล อบอุ่
Am7
นรอให้เธอบินกลับ
D7
มา อีกครั้ง


ดนตรี : / G Am7 / Bm7 Dm7 Em7 / A7 Bm7 Em7 / Am7 D7 / ( 2 ครั้ง )


G
เธออยู่
D
แห่งไหน
Em7
  เธอได้
D
ยินไหม 
Cadd9
ฟ้าสีครามที่
Bm7
สองเรา นั่ง
Am7
มองในวันที่
D7
สุขใจ

G
วันที่
D
เหน็บหนาว
Em7
 เปลี่ยนเป็นส
D
ดใส แต่
Cadd9
เธอ อยู่ไ
Bm7
หน   จะ
Am7
บินกลับ
D7
มาไหม

Em7
เธอได้ส
G
อนให้ฉันได้
Cadd9
กอด กอดจน
Bm7
หัวใจที่ว่างเ
Am7
ปล่า เต็มไปด้วยค
G
วามรัก 
Cadd9
มันมีค่ากว่า
D7
สิ่งใด

Em7
แต่ลมหน
G
าวพัดมาเร็
Cadd9
วไป วันที่
Bm7
ฉันได้ทำ
Am7
พลาด กอดเธอไม่แ
G
น่นพอ
Cadd9
 เธอบินห
D7
ายไป


G
หา หาเธออยู่
D
ไหน แหงนมองดู
Em7
ท้องฟ้ากว้
D
าง

 
วัน
Cadd9
ที่ฟ้าสีคราม เปลี่ยนเป็น
Bm7
ฤดูกาล อบอุ่น
Am7
รอให้เธอบินก
D
ลับมา

G
แล้ว นับต่อจาก
D
นี้ จะมีแต่
Em7
น้ำตาแห่งคว
D
ามสุข ที่ไห
Cadd9
ลรินออก มาด้วย
Bm7
ไออุ่น จาก
Am7
เราสอง
D
คนด้วยรัก


ดนตรี : / G D / Em7 D / Cadd9 Bm7 / Am7 D /

ดนตรี : / Em7 D / Csdd9 Bm7 / Am7 G / Cadd9 D /


Em7
เธอได้ส
G
อนให้ฉันได้
Cadd9
กอด กอดจน
Bm7
หัวใจที่ว่างเ
Am7
ปล่า เต็มไปด้วยค
G
วามรัก 
Cadd9
มันมีค่ากว่า
D7
สิ่งใด

Em7
แต่ลมหน
G
าวพัดมาเสีย
Cadd9
ก่อน ก่อน
Bm7
ที่ฉันจะพูดว่า
Am7
เสียใจ ก็ส
G
ายไป ที่จ
Cadd9
ะเอ่ยคำว่
D7
ารัก


G
หา หาเธออยู่
D
ไหน ฉันยังคง
Em7
รอเธอ อ
D
ยู่

 
วัน
Cadd9
ที่ฟ้าสีคราม เปลี่ยนเป็น
Bm7
ฤดูกาล อบอุ่น
Am7
รอให้เธอบินก
D
ลับมา

G
แล้ว นับต่อจาก
D
นี้ จะมีแต่
Em7
น้ำตาแห่งคว
D
ามสุข ที่ไห
Cadd9
ลรินออก มาด้วย
Bm7
ไออุ่น จาก
Am7
เราสอง
D
คนด้วยรัก


G
     
D
     
Em
        
D
     
Cadd9
ฤดูกาลอบ
Bm7
อุ่นแล้ว 
Am7
กลับมาไ
D
ด้ไหม

G
     
D
     
Em
        
D
     
Cadd9
ฉันรอเธออยู่
Bm7
ตรงนี้  
Am7
อยู่ที่ปล
D
ายรุ้ง


ดนตรี : / G Am7 / Bm7 Dm7 Em7 / A7 Bm7 Em7 / Am7 D7 / G /

ผลงานเพลง ของ พาราด็อกซ์

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ปลายสายรุ้ง