เนื้อร้อง คอร์ดเพลง บังกะวานโซโล – ฟรานซิส ยิป เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บังกะวานโซโล

บังกะวานโซโล – ฟรานซิส ยิป

…ดนตรี….
…บังกะวาน โซโล
กรี่วา ยัดมู กรี่นี้
เซดาลี ตูลู จาดี
เประฮากี ยาเนน ซานี
…มูซีมเกอ มารา
ดาปราปราอา อีระมู
ดีมูซีว อูจา นังดี
เมอลู อ๊อบ ซัมบาย จาอู
…มาตาอา อีระมู ดาลี โซโล
เซอคูจุงกู นุ อีรีบู
อาอีระมังงา อีระซัมบาย จาอู
อาฮีระยาเคอ ลาอู
…อีตูเปอ ราฮู
กรี่วา ยัดยา ตูลู
กาอุมเปอ ดางัง ซาอู
นออี อี๊ตูเปอ ราฮู
…ดนตรี….
…มาตาอา อีระมู ดาลี โซโล
เซอคูจุงกู นุ อีรีบู
อาอีระมังงา อีระซัมบาย จาอู
อาฮีระยาเคอ ลาอู
…อีตูเปอ ราฮู
กรี่วา ยัดยา ตูลู
กาอุมเปอ ดางัง ซาอู
นออี อี๊ตูเปอ ราฮู.

ศิลปิน นักร้อง ฟรานซิส ยิป

ฟังเพลง online บังกะวานโซโล