คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทางที่ต้องกลับ – มัณฑนา โมรากุล เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางที่ต้องกลับ

ทางที่ต้องกลับ – มัณฑนา โมรากุล

..ดนตรี.8.Bars..6..7..
8.ทางที่ ต้องกลับ
.ของคน บั้นปลาย.
.ก็คือ ความตาย
.ทุกราย ด้วยกัน.
.เศรษฐี ก็ปานนั้น
.ยากจน ก็เท่ากัน
.สุดทาง ดับขันธ์
.ด้วยกัน ทุกคน
.ละคร ของโลก
.วกวน เรื่อยไป.
.บทบาท วาดไว้
.ฉันใด ต้องทน.
.เกิดแก่เจ็บตาย ว่ายวน
.เหมือนไม้ ไกลฝั่ง ต่างคน
.นับวัน จะโค่น หล่นไป
.เกิดแล้วแคล้วตาย เมื่อไหร่.
.ต่างเกิด มาใช้
.เวรกรรม หรอกหนา.
.เกิดแล้วไม่แคล้ว ล่วงลา
.พรหมลิขิตนั้น คั่นมา
.ผูกดวงชะตา เพื่อนเอ๋ย.
.รักดี รักชั่ว รักตัว ต่างคน.
.ต่างมีต่างจน ทุกคน ต่างเคย.
.จดจำด้วยคำ เปรียบเปรย
.มิควร ท้อใจ อยู่เลย
.ทุกคน ลงเอย ด้วย ตาย

ดนตรี.4.Bars..2..3
4.เกิดแล้วแคล้วตาย เมื่อไหร่.
.ต่างเกิดมาใช้เวรกรรม
.หรอกหนา.
.เกิดแล้วไม่แคล้วล่วงลา
.พรหมลิขิตนั้น คั่นมา
.ผูกดวงชะตา เพื่อนเอ๋ย.
.รักดี รักชั่ว รักตัว ต่างคน.
.ต่างมีต่างจน ทุกคน ต่างเคย.
.จดจำด้วยคำ เปรียบเปรย
.มิควรท้อใจ อยู่เลย
.ทุกคน ลงเอย ด้วยตาย.

เจ้าของผลงานเพลง โดย มัณฑนา โมรากุล

มิวสิควีดีโอ เพลง ทางที่ต้องกลับ