เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นักเรียนพยาบาล – มัณฑนา โมรากุล เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นักเรียนพยาบาล

นักเรียนพยาบาล – มัณฑนา โมรากุล

อันความ กรุณา ปรานี
จะมี ใครบังคับ ก็หาไม่
หลั่งมาเอง
เหมือนฝน อันชื่นใจ
จากฟากฟ้า สุราลัยสู่แดนดิน
ข้อความนี้
องค์พระธี รราชเจ้า
พระโปรดเกล้า
ประทานให้ ใจถวิล
ใช้คุณค่า กรุณา ไว้อาจิณ
ดั่งวารินทร์ จากฟ้า สู่สากล

..ดนตรี..
อันพวกเรา
เหล่านักเรียนพยาบาล
ปณิธาน อนุกูล เพิ่มพูนผล
เรียนวิชา กรุณา ช่วยปวงชน
ผู้เจ็บไข้ ได้พ้น ทรมาน
แม้โรคร้าย
จะแพร่พิษถึงปลิดชีพ
จะยึดหลัก
ดวงประทีปคือสงสาร
ยอมเหนื่อยยาก
ตรากตรำใจสำราญ
อุทิศงานเพื่อคนไข้
ทั้งใจกาย
อันพวกเรา
เหล่านักเรียนพยาบาล
ปณิธาน อนุกูล เพิ่มพูนผล
เรียนวิชา กรุณา ช่วยปวงชน
ผู้เจ็บไข้ ได้พ้น ทรมาน
แม้โรคร้าย
จะแพร่พิษถึงปลิดชีพ
จะยึดหลัก
ดวงประทีปคือสงสาร
ยอมเหนื่อยยาก
ตรากตรำใจสำราญ
อุทิศงานเพื่อคนไข้
ทั้งใจกาย

เจ้าของผลงานเพลง โดย มัณฑนา โมรากุล

ฟังเพลง ยูทูป นักเรียนพยาบาล