เนื้อร้อง คอร์ดเพลง น้ำเหนือบ่า – มัณฑนา โมรากุล เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำเหนือบ่า

น้ำเหนือบ่า – มัณฑนา โมรากุล

..ดนตรี.8.Bars..6..7..
8.น้ำ เหนือ บ่า
.เมื่อหน้าน้ำ..
.ที่ ลุ่มที่ต่ำ
.ก็นองด้วยน้ำทั่วไป
.จะมองไปทางทิศใด
.ก็เห็นแต่น้ำไหล นอง
.เมื่อ หน้าแล้ง
..น้ำแห้งหาย..
.ลำ ห้วย ทั้งหลาย
.คงเหลือแต่ทราย มากอง
.ไม่งามเหมือนยามน้ำนอง
.ยิ่งมองยิ่งเศร้า หัวใจ
.ห้วย เจิ่งน้ำแลงามกระไร
.มีสาว ๆ มาแหวกมาว่าย
.เล่นน้ำใสกันคึกคะนอง
.เสียงหยอกเสียงเย้า
.คราเจ้าลำพอง
.ยามมองพาให้เสียวซ่านใจ
.เห็นแต่ร่างว่ายอยู่ไหว ๆ
.บัวบังใบ สั่นสะเทือน
.โอ โอ้ สาว ชาวเวียงเหนือ
…แม่ ช่างงามเหลือ
.ผิวเนื้อเมื่อพิศ ติดเตือน
.ใจสะทก อกสะเทือน

.งามติดเตือน ตรึงใจ
.ห้วย เจิ่งน้ำแลงามกระไร
.มีสาว ๆ มาแหวกมาว่าย
.เล่นน้ำใสกันคึกคะนอง
.เสียงหยอกเสียงเย้า
.คราเจ้าลำพอง
.ยามมองพาให้เสียวซ่านใจ
.เห็นแต่ร่างว่ายอยู่ไหว ๆ
.บัวบังใบ สั่นสะเทือน
.โอ โอ้ สาว ชาวเวียงเหนือ
…แม่ ช่างงามเหลือ
.ผิวเนื้อเมื่อพิศติดเตือน
.ใจสะทก อกสะเทือน
.งามติดเตือน ตรึงใจ..

ศิลปิน ของ มัณฑนา โมรากุล

ฟังเพลง น้ำเหนือบ่า