คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทางรัก – รณชัย ถมยาปริวัฒน์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางรัก

ทางรัก – รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ดนตรี 12 Bars..11…
12…ลอยเรือไปตามลม
ชื่นชมดินแดนแห่งฝัน
เนื้อชิดเนื้อ เมื่อกายคู่กัน
สุขนั้นมีเพียงสองเรา
ลมพาเรือลอยไกล
มุ่งไปดินแดนแห่งฝัน
คือที่สอง เราเคยหวังกัน
จะแต่งงานเมื่อวานวันนั้นไง
ทาง รัก
ที่เราสองประคองคู่ผ่าน
ทาง รัก
เคยประสานความหวานยังอยู่
มิรู้เลือน
ตราบอาทิตย์อุทัย
ฉายแสงทอง ส่องฟ้า
ตราบท้องนภา ยังเป็นเพื่อน
หมู่ดาว
จะพารักเรา ลอยล่องไป
สู่เส้นทางสายเก่า
ทางที่เราเคยสร้าง
ความฝันร่วมกัน
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…ทาง รัก
ที่เราสองประคองคู่ผ่าน
ทาง รัก
เคยประสานความหวานยังอยู่
มิรู้เลือน
ตราบอาทิตย์อุทัย
ฉายแสงทอง ส่องฟ้า
ตราบท้องนภา ยังเป็นเพื่อน
หมู่ดาว
จะพารักเรา ลอยล่องไป
สู่เส้นทางสายเก่า
ทางที่เราเคยสร้าง
ความฝันร่วมกัน
ทาง รัก
ที่เราสองประคองคู่ผ่าน
ทาง รัก
เคยประสานความหวานยังอยู่
มิรู้เลือน
ทางรัก ทางรัก ทางรัก…

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ฟังเพลงใหม่ ทางรัก