คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทหารเกณฑ์ลาน้อง – รักษ์ไทย สายงาม คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทหารเกณฑ์ลาน้อง

ทหารเกณฑ์ลาน้อง – รักษ์ไทย สายงาม

.แผ่นดินไทยนี้มีอยู่มานาน
สำคัญที่สุด
บรรพบุรุษท่านรักษาไว้.
.หน้าที่ลูกหลาน สำคัญยิ่งใหญ่
ปกป้องเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว
.พี่ขอลาไป เป็นทหารเกณฑ์
ขอแม่เนื้อเย็นน้องมีใจเดียว
ไม่เปลี่ยนแปรผัน
รักมั่นกลมเกลียว
รักพี่คนเดียวตราบนานเท่านาน
เกิดเป็นชายไทย ต้องรับใช้ชาติ
สุดความสามารถแม้นชีพวายปราณ
ต่อต้านไพรี ที่มารุกราน
รักษาให้มั่นชาติศาสน์กษัตรา.
.พี่ขอลาน้อง ไปเพียงสองปี
ขอน้องคนดีคอยพี่กลับมา
ครองรักร่วมกัน จนสิ้นชีวา
ระหว่างนี้หนาน้องอย่าเปลี่ยนใจ

เกิดเป็นชายไทย ต้องรับใช้ชาติ
สุดความสามารถแม้นชีพวายปราณ
ต่อต้านไพรี ที่มารุกราน
รักษาให้มั่นชาติศาสน์กษัตรา.
.พี่ขอลาน้อง ไปเพียงสองปี
ขอน้องคนดีคอยพี่กลับมา
ครองรักร่วมกัน จนสิ้นชีวา
ระหว่างนี้หนาน้องอย่าเปลี่ยนใจ

ศิลปิน ของ รักษ์ไทย สายงาม

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทหารเกณฑ์ลาน้อง