เนื้อร้อง คอร์ดเพลง บันทึกดวงใจ – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บันทึกดวงใจ

บันทึกดวงใจ – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ดนตรี….
..นี่คือบันทึก
แห่งดวงใจ
จดลงไปด้วยหยาดสุชล
ดนตรี….
..แด่ใคร
นั้น หนึ่งคน
อันเป็นที่รักดังดวงจิต
ดนตรี….
..เธอคือคนแสนรัก
เธอเป็นกระทั่งมิตร
บนบัลลังค์คู่ชีวิต
เธอเคยแนบชิดสถิตย์อยู่
ดนตรี….
..ไม่เคยลืมรัก
จากเธอเลย
แหละไม่เคยไร้สิ้นเอ็นดู
ดนตรี….
..เหตุใด
ฉัน ไม่รู้
วันคืนชื่นชู้จึงแสนสั้น
ดนตรี….
..ความดีอันแสนซึ้ง
ยังตรึงให้เพ้อฝัน
ในอาณาจักรใจฉัน
มีเธอเท่านั้นเป็นเจ้า
ดนตรี….
..นี่คือบันทึก
แห่งดวงใจ
ฝากอาลัยไว้
แนบนานเนาว์
ดนตรี….
ฝากชีวิต อับเฉา
ไปวางแทบเท้าเคียงข้าง
ดนตรี….
..ดวงใจอันเสียขวัญ
ดูมันช่างเคว้งคว้าง
เป็นอาณาจักรใจร้าง
วังเวงอ้างว้างว่างเปล่า
ดนตรี….
..นี่คือบันทึก
แห่งดวงใจ
ฝากลอยไปถึงยอดชีวี
นี่คือบันทึก
แห่งดวงใจ
ฝากลอยไปถึงยอดชีวี
*

ศิลปิน นักร้อง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง บันทึกดวงใจ