เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทหารฟ้าว้าเหว่ใจ – รุ่งเพชร แหลมสิงห์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทหารฟ้าว้าเหว่ใจ

ทหารฟ้าว้าเหว่ใจ – รุ่งเพชร แหลมสิงห์

ดนตรี……
…ทหารอากาศ
ผงาดอยู่บนแผ่นฟ้า
มองหาข้าศึก
คึกกล้ามิหวั่นผองภัย
ฝากชีวิตกับลม
เหมือนนกโผบินเวียนว่าย
มองเห็นดินรำไร
ขอตายขออยู่คู่กับเวหา
ทหารอากาศ
องอาจอยู่คู่เวหน
ฟ้าสีครามข้น
ช่วยดลให้จิตหาญกล้า
ผ่านปุยเมฆขาวๆ
เหมือนผิวสาวนวลนางฟ้า
เอื้อมหัตถ์คว้าปุยเมฆา
จูบเมฆฟ้าต่างจูบแก้มสาว
ทหารอากาศ
ต้องกอดอากาศ
ต่างร่างของหญิง
อกแอบเมฆอิง
ต้องพิงกับความว่างเปล่า
เห็นนกบินคู่
ต้องอายอดสู
จ้องดูปวดร้าว
นกยังมีคู่เคล้า
แต่ตัวเราสุดจะเหงาใจ
ทหารอากาศ
ผงาดปกป้องเวหา
เหิรฟ้าลอยล่อง
เพื่อคอยปกป้องฟ้าไทย
เราอยู่ดูโลกวันนี้
พรุ่งนี้อาจตายก็ได้
ชีวิตพลีเพื่อไทย
ฝากกายฝัง
ท่ามกลางเวหา
ดนตรี……….
…ทหารอากาศ
ต้องกอดอากาศ
ต่างร่างของหญิง
อกแอบเมฆอิง
ต้องพิงกับความว่างเปล่า
เห็นนกบินคู่

ต้องอายอดสู
จ้องดูปวดร้าว
นกยังมีคู่เคล้า
แต่ตัวเราสุดจะเหงาใจ
ทหารอากาศ
ผงาดปกป้องเวหา
เหิรฟ้าลอยล่อง
เพื่อคอยปกป้องฟ้าไทย
เราอยู่ดูโลกวันนี้
พรุ่งนี้อาจตายก็ได้
ชีวิตพลีเพื่อไทย
ฝากกายฝัง
ท่ามกลางเวหา

เจ้าของผลงานเพลง ของ รุ่งเพชร แหลมสิงห์

ฟังเพลง ยูทูป ทหารฟ้าว้าเหว่ใจ