เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นาวาสงกรานต์ – ร๊อคสะเดิด 3 รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นาวาสงกรานต์

นาวาสงกรานต์ – ร๊อคสะเดิด 3

แดด เปรี้ยง เปรี้ยง
กลาง เดือน เมษา
นำ นาวา มา รด น้ำกัน
แดด มันร้อน ระอุ ช่างมัน
มา ร่วมกัน เล่นน้ำ สง กรานต์
โบ ราณมา ประเพณี สืบไป
เรา คนไทย ช่วยกัน สืบสาน
วัฒนธรรม
ด้าน ธรรมเนียม โบ ราณ
วัน สงกรานต์
กลางเดือน เม ษา
ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา
ฮ้า ฮ้าฮา นา วา สงกรานต์
ทา แป้งสาว ขาว ขาว ทา หน้า
บุษ-บา นางฟ้า สง กรานต์
ตอน รำวง รำ สนุก รำ สนาน
ชวน นงคราญ ฟ้อน รำ งาม ดี
ตี ย่อนๆ ตีตีตี ย่อนๆ
กลอน กลอง ยาว
หนุ่ม สาว ร่วม ยอน
ตี ย่อนๆ ตีตีตี ย่อนๆ
ตี ย่อนๆ ตีตีตี ย่อนๆ
ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา
ฮ้า ฮ้าฮา นา วา สงกรานต์
ต่าง เล่า ขาน สืบ สาน กัน มา
นำ นาวา มา เล่น สง กรานต์
ต่าง ก็แห่ เข้ามา สำราญ
มาเล่น สงกรานต์
บุญ งาน บ้าน เรา
มา สืบสาน ตำ นาน กัน ไว้
มา ร่วมใจ เล่น น้ำ สง กรานต์
น้ำ ปะแอ่ง ทา แป้ง นง คราญ
ร่วม สืบ สาน นา วา สง กรานต์
ตี ย่อนๆ ตีตีตี ย่อนๆ
กลอน กลอง ยาว
หนุ่ม สาว ร่วม ยอน
ตี ย่อนๆ ตีตีตี ย่อนๆ
ตี ย่อนๆ ตีตีตี ย่อนๆ
ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา
ฮ้า ฮ้าฮา นา วา สงกรานต์

ผลงานเพลง นักร้อง ร๊อคสะเดิด 3

ฟังเพลง ยูทูป นาวาสงกรานต์