เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางรอดสุดท้าย – ฤทธิพร อินสว่าง เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทางรอดสุดท้าย

ทางรอดสุดท้าย – ฤทธิพร อินสว่าง

อุดมการณ์ที่มันขัดแย้ง

ขีดเส้นแบ่งไทยเป็นหลายฝ่าย

เข้าช่วงชิงแก่งแย่งทำลาย

มีจุดหมายแต่ไปไม่ถึง

ที่อยู่กันนับวันยิ่งแย่

ที่พ่ายแพ้นั้นคือคนไทย

จะอยู่กันแบบนี้ต่อไป

ก็มืดมนอับจนหนทาง

ทางรอดสุดท้ายที่เหลืออยู่

คือเชิดชูธรรมาธิปไตย

ให้คนไทยถือธรรมเป็นใหญ่

ให้คนไทยถือประโยชน์ส่วนรวม

ที่ฆ่ากันนั้นไทยทั้งสิ้น

ที่อาบดินนั้นคือเลือดไทย

เมื่อความดีความงามถูกฆ่าไป

เหลืออะไรให้ใจจดจำ

ทางรอดสุดท้ายที่เหลืออยู่

คือเชิดชูธรรมาธิปไตย

ให้คนไทยถือธรรมเป็นใหญ่

ให้คนไทยถือประโยชน์ส่วนรวม

เลิกขัดแย้งแล้วมาร่วมกัน

ช่วยสร้างสรรค์สังคมปัญญา

หาทางออกร่วมกันด้วยเมตตา

ชัยชนะเป็นของประเทศไทย

ทางรอดสุดท้ายที่เหลืออยู่

คือเชิดชูธรรมาธิปไตย

ให้คนไทยถือธรรมเป็นใหญ่

ให้คนไทยถือประโยชน์ส่วนรวม

จงร่วมใจรักสามัคคี

ประเทศนี้มีฝ่ายเดียว คือคนไทย

ผลงานเพลง ของ ฤทธิพร อินสว่าง

ฟังเพลง ยูทูป ทางรอดสุดท้าย