เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บังอาจรักเธอ – ลาบานูน เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บังอาจรักเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บังอาจรักเธอ – ลาบานูน

ดนตรี : / E / E /


E
ฉันขอโทษ ที่ไม่เจียม
A
หัวใจ รั้งมันไ
E
ว้ไม่ทัน ฝันว่
B
าเธอจะมอง

E
ลืมไปว่า ไอ้คนไม่
A
สำคัญ มันไม่ค
E
วรเรียกร้อง แค่ได้ม
B
องก็บุญ


C#m
ฟ้าก็อยู่สูงเ
G#m
กินไป เ
A
หวก็ต่ำไม่
E
คู่กัน 
F#m
เหมือนเธอกับฉัน ที่
Ab
ควรจะห่างกันไว้


** 
 
บังอาจไป
E
รักคนอย่างเธอ ก็เหมาะสม
C#m
แล้วที่ปวดใจ ฉันมั
G#m
นคนต้อยต่ำเกินไป จึ
A
งไม่มีสิทธิ์จ
B
ะฝัน

 
บังอาจไป
E
รักโดยไม่ดู ไม่ยอมรั
C#m
บรู้ว่าต่างกัน ฉันก็
G#m
ควรจะเจ็บให้นาน โทษ
A
ฐานที่ไม่ระ
B
วังหัวใจ


ดนตรี : / E / E /


E
หลงคิดว่า จะเอาใจ
A
ซื้อใจ เธอจะไ
E
กลไม่สน พร้อมสู้
B
ทนเพื่อเธอ

E
ลืมไปว่า เรามันไม่เ
A
หมือนกัน ฉันไ
E
ม่ควรพร่ำเพ้อ หลงละ
B
เมออย่างนี้


( ซ้ำ * )


 
บังอาจไป
E
รักคนอย่างเธอ ก็เหมาะสม
C#m
แล้วที่ปวดใจ ฉันมั
G#m
นคนต้อยต่ำเกินไป จึ
A
งไม่มีสิทธิ์จ
B
ะฝัน

 
บังอาจไป
E
รักโดยไม่ดู ไม่ยอมรั
C#m
บรู้ว่าต่างกัน ฉันก็
G#m
ควรจะเจ็บให้นาน โทษ
A
ฐานที่ไม่ระ
B
วัง


C#m
ก็ยอมให้ดูถูก ให้รังเกียจ
B
 ให้เธอเหยียดหยาม ได้ตามใจ

C#m
ให้เธอเมิน ให้เธอเกลียด
B
 ให้เธอตอกย้ำ ให้จำเอาไว้ 


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / E / E /


E
ฉันขอโทษ ที่มีแค่
A
หัวใจ มันไม่พ
E
อใช่ไหม ฉัน
B
เข้าใจจะไม่บังอาจรั
E
กเธอ

เจ้าของผลงานเพลง ของ ลาบานูน

ฟังเพลง สบายๆ บังอาจรักเธอ