เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ปฏิทิน – ลาบานูน เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปฏิทิน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปฏิทิน – ลาบานูน

ดนตรี : / C#m / A / C#m / B /


C#m
นานเพียงใดที่ยัง
F#m
รอคอย 
B
การกลับมาของ
E
เธอ ทั้งที่
F#m
มันก็รู้ ไม่
C#m
มีโอกาสได้เจอ 
Ab
เธอคงไม่ย้อนมา

C#m
วันเวลาที่
F#m
มันเลยไป 
B
ไม่มีทางหวน
E
คืน รักเรา
F#m
กลายเป็นฝัน

 
และ
C#m
ฉันไม่ยอมลืม ไม่
A
จำไว้เลย ว่าเธอเ
Ab
คยบอกลา


 
ทำไมไ
A
ม่ลืมเธอไป ไม่ยอม
B
รับความจริง คนที่
E
ทิ้งเขาคงไม่คิดจะกลับม
C#m

 
ดูปฏิ
A
ทินทุกวัน ทำอย่าง
B
นั้นเพื่อใคร จะวัน
E
ไหนเธอก็คงไม่กลับมาห
C#m

 
ทุกทุก
F#m
เดือนปวดร้าว ทุก
Ab
ปีอ่อนล้า ไม่
C#m
รู้ทำไมถึง
A
ยังรักเธอ
B
 


C#m
วันเวลาไม่
F#m
เคยรอใคร
B
 ยังผ่านไปทุก
E
ที หรือว่า
F#m
วันที่เหลือ ชีวิ
C#m
ตที่ฉันมี จะต้
A
องใช้มันเพื่อจะร
Ab
อแต่เธอ 


 
ทำไมไ
A
ม่ลืมเธอไป ไม่ยอม
B
รับความจริง คนที่
E
ทิ้งเขาคงไม่คิดจะกลับม
C#m

 
ดูปฏิ
A
ทินทุกวัน ทำอย่าง
B
นั้นเพื่อใคร จะวัน
E
ไหนเธอก็คงไม่กลับมาห
C#m

 
ทุกทุก
F#m
เดือนปวดร้าว ทุก
Ab
ปีอ่อนล้า ไม่
C#m
รู้ทำไมถึง
A
ยังรักเธอ
B
 ได้แต่รอเธอ


ดนตรี : / C#m / E / A / B / ( 2 ครั้ง )


 
ฉันยังร
C#m
อเธอ ไม่เคย
A
ลืมเธอ ทำไ
B
ม ถึงยัง
C#m
รักเธอ 


( ซ้ำ * )


 
ฉันยัง
C#m
รักเธอ ไม่เคย
A
ลืมเธอ ทำไ
B

รวมผลงานเพลง นักร้อง ลาบานูน

ฟังเพลง ยูทูป ปฏิทิน