เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปฏิเสธอย่างไร – ลิปตา คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปฏิเสธอย่างไร

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปฏิเสธอย่างไร – ลิปตา

ดนตรี : / C Em / Dm G / C Em / Dm G /


 
ปฎิเ
C
สธหัวใจอย่างไร ฉัน
Em
ทำไม่เป็น 
Am
เพียงแค่เห็นเธอ
Em
 เข้ามาทักทาย

Dm
เหมือนได้เห็นความ
Em
ฝันที่กลับ
Am
กลาย เป็น
Dm
ความจริง
G
 


Fmaj7
หัวใจที่ไม่เคยมี
Em
รัก     
Dm
กลับอยู่
G
ไม่เป็นจังหวะเพียงแค่เ
C
ธอส่งยิ้มมา

Fmaj7
ไม่กล้าเปิดเผยใจ กลัว
Em
เธอจะรู้
Am
ว่า     
Dm
คนที่ยืนอยู่ตรง
G
นี้


** 
 
แอบ
C
หลงรักเธอ
Em
อยู่ แต่เธอค
Dm
งดูไม่ออ
G
ก ซ่อนค
C
วามรักไม่
Em
กล้าบอก กลัว
Dm
เธอจะเปลี่ยนไ
G

 
ห้าม
C
ใจยังไงให้ไ
E
หว เมื่อเธอ
F
น่ารักเกินกว่า
Fm
ใคร ปฎิเ
Em
สธอย่าง
Am
ไร เมื่อ
Dm
รักเธอ
Em
จนไม่อ
F
าจจะ
G
ถอนตัว


ดนตรี : / Dm Em F / G /


C
แล้วเป็นเพราะอะไร เธอ
Em
นั้นยิ่งมาใกล้
Am
 หรือเธอรู้ว่าฉัน
Em
คิดยังไง

Dm
ล้อเล่นอย่างนี้รู้ไ
Em
หมฉันหวั่น
Am
ไหว พอแ
Dm
ค่นี้ก่อน ได้ไ
G
หม


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C Em / Dm G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / C E / F Fm / Em Am / Dm Em F G /


 
แอบห
C
ลงรักเธออยู่
Em
 แอบหลงรักเธออยู่ แอบ
Dm
หลงรักเธออยู่
G
 

 
แต่เ
C
ธอคงไม่รู้ แต่เ
Em
ธอคงไม่เคยจะรู้ แต่เ
Bb
ธอคงไม่รู้
G
     
A
     
G
     
A
 

 
แอบห
D
ลงรักเธอ
F#m
อยู่ แต่เธอคง
Em
ดูไม่ออ
A
ก ซ่อนคว
D
ามรักไม่
F#m
กล้าบอก กลัว
Em
เธอจะเปลี่ยนไ
A

 
ห้าม
D
ใจยังไงให้ไ
F#
หว เมื่อเธอ
G
น่ารักเกินกว่า
Gm
ใคร ปฎิเส
F#m
ธอย่าง
Bm
ไร เมื่อ
Em
รักเธอ
F#m
จนไม่อ
G
าจจะ
A
ถอนตัว
D
 

F#m
ปฎิเสธ 
Bm
ไม่ไหว วัน
Em
นี้   ฉัน
F#m
จะบอกเ
G
ธอให้
A
รู้   ตั
D

เจ้าของผลงานเพลง โดย ลิปตา

ฟังเพลง สบายๆ ปฏิเสธอย่างไร